< EU a les institucions 

 

 LA CONSELLERIA D’AFERS SOCIALS INCREMENTA UN 130 % LES AJUDES PER A PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

Es destinen 7,1 milions d’euros, amb l’objectiu de contribuir a eradicar la pobresa en els països empobrits i a millorar les condicions de vida de la població

  

La Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració, a través de l’Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears, destina un total de 7,1 milions d’euros a la convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperació al desenvolupament a països empobrits per a l’any 2009, la qual cosa representa un increment d’un 130 % respecte del 2008.

 

Així, la dotació –amb la qual es pretén contribuir a eradicar la pobresa en els països empobrits i a millorar les condicions de vida de la població- ha passat en un any de 3,2 milions d’euros a 7,1 milions.

 

Poden ser objecte de subvenció projectes de cooperació al desenvolupament que s’executin a països empobrits d’arreu del món, encara que, en aplicació del Pla Director de la Cooperació de les Illes Balears 2008-2011, es prioritzaran els projectes de cooperació que es destinin als països amb què hi hagi uns vincles històrics, culturals o de proximitat geogràfica, a països emissors de persones immigrades i als que tenguin l’índex de desenvolupament més baix segons els indicadors dels organismes internacionals.

     Països prioritaris: es reserva un 70 % de les ajudes (4.970.000 euros) per a projectes que es duguin a terme en aquestes zones.    Països preferents: s’hi destina un 20 % de la dotació de la convocatòria (1.420.000).

    Resta de països: els projectes que tenguin com a zona de destinació la resta de països, disposaran del 10 % restant (710.000 euros).

El Pla Director estableix com a països prioritaris els següents:

    Àrea mediterrània: el Marroc; la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD); Palestina, Territoris Palestins Ocupats i altres països amb població refugiada palestina.

    Àfrica subsahariana: el Senegal, Etiòpia, el Burundi i Mali

    Amèrica Central i Carib: Guatemala, Hondures, El Salvador i la República Dominicana.

    Amèrica del Sud: l’Equador, el Perú, Bolívia i Colòmbia. Es consideren països preferents:

    Àrea mediterrània: Algèria.

    Àfrica subsahariana: Nigèria, Ruanda, Tanzània, la República Democràtica del Congo, Moçambic i el Sudan.    Amèrica Central i Carib: Cuba, Haití i Nicaragua.    Amèrica del Sud: el Brasil i el Paraguai.    Àsia: l’Índia. Els altres països són els perceptors d’ajuda oficial al desenvolupament (AOD) del Comitè d’Ajuda al Desenvolupament (CAD) de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), sense delimitació geogràfica.Poden ser beneficiaris de les ajudes que s’atorguin en matèria de cooperació al desenvolupament:

a) Les entitats de titularitat privada sense ànim de lucre de les Illes Balears.
b) Les associacions de l’Estat espanyol que tenen delegació permanent i activa a les Illes Balears.
c) Les fundacions o altres entitats sense ànim de lucre estatals que tenguin el seu àmbit d’actuació a les Illes Balears.Les sol·licituds es poden presentar fins al 10 de febrer.Respecte a les prioritats i criteris de concessió de les subvencions, s’aplicaran els inclosos al Pla Director de Cooperació, que estableix com a prioritats transversals de la cooperació de les Illes les següents:

    Defensa integral dels drets humans.

    Perspectiva de gènere. La perspectiva de gènere s’entén com la coresponsabilitat d’homes i dones en les relacions socials, econòmiques i polítiques en els països respectius, especialment en els processos de desenvolupament, amb l’objectiu de construir una societat basada en unes relacions de poder equitatives entre nines i nins, dones i homes, tant en l’esfera domèstica com en la social, la laboral i la pública

    Sostenibilitat ambiental.

    Participació democràtica i enfortiment del teixit social.

Respecte als sectors d’actuació del projecte, es valoraran especialment els següents:

 a)     El dret a la salut i l’accés a l’aigua.

b)     El dret a l’educació.

c)     El suport a iniciatives d’economia productiva, en especial d’economia social i solidària i de comerç just, a partir dels recursos i les potencialitats de les diferents zones d’intervenció.

d)     Millora de les capacitats socials i institucionals mitjançant la participació ciutadana i el desenvolupament institucional des de la sobirania dels pobles.e)     Augment de les capacitats i l’autonomia de les dones.

f)      Sostenibilitat ambiental (maneig sostenible de residus, recuperació d’espais naturals malmenats i protecció d’ecosistemes, defensa i manteniment de la biodiversitat i gestió del risc davant catàstrofes naturals per part dels sectors més vulnerables).

g)     La cultura com a eina de desenvolupament.

h)    Prevenció i maneig dels conflictes violents i construcció d’una cultura de pau.

 

Quant als sectors socials, es valoraran de forma especial els projectes que estiguin adreçats a:

a)     Les dones, en especial les que pertanyen a les poblacions més desafavorides.

b)     Els infants, sobretot els que es troben fora del sistema educatiu o són víctimes d’explotació laboral.c)     La població juvenil, principalment l’exclosa del mercat laboral.d)     La població pagesa, en especial la que es troba assentada a les zones rurals més deprimides.e)     La població desplaçada i refugiada que pertany a països en conflicte o postconflicte.f)      La població indígena i les minories ètniques amenaçades.g)     Les persones amb discapacitat i les malaltes sense recursos.

Share This