< EU a les institucions

LA REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL INICIA DOS PROJECTES DE COOPERACIÓ A L’ÀREA D’ATENCIÓ PRIORITARIA DE KAYES (MALI)

Un consorci de 5 ONG que vincula el món associatiu veïnal, el de la població immigrada resident a Palma i el de les ong’s de reconeguda trajectòria en matèria de cooperació, ha iniciat recentment dos projectes en el territori Africà per un import de 180.000€

Es tracta de la primera vegada que es defineix i direcciona una ATAP (Area Territorial d’Atenció Prioritària) amb l’objectiu de concentrar l’ajuda,  optimitzar els recursos i tenir major coneixement i experiència sobre un país per tal d’arribar a una major adequació i eficiència de la cooperació municipal.

Malí és un dels països més pobres d’Africa Subsahariana i només la regió de Kayes compte amb 1.500.000 habitants dels quals un 88% de dones és analfabeta i un 73% en el cas dels homes. La mitjana d’alumnes per professor a educació primària és de 60. El govern Malià destina únicament el 3% del PIDB a educació. Pel que a les condicions sanitàries el paludisme és la principal causa de mortalitat (58%) molt per damunt d’altres malalties com el còlera (6%), sida (2%) o per malnutrició (4%) o el part (6%). 

Fruit de la convocatòria dirigida a entitats el passat mes d’octubre  i destinada a projectes de cooperació amb dues regions prioritàries, les següents 5 entitats han estat treballant conjuntament per dur a terme les dues primeres actuacions a la regió de Kayes, Malí: 

  • Veïns Sense Fronteres
  • SOTERMUN (Associació de Solidaritat amb els Treballadors i   Treballadores de països empobrits).
  • CEPAC (Col·lectiu d’Educació en Drets Humans i de Prevenció Activa de Conflictes) 
  • Associació de veïns Son Dameto-Son Pisà
  • Associació de malians de Mallorca

Tot plegat aquest consorci es tracta d’una fórmula que té un potencial d’èxit molt significatiu. Es innovadora i complementa el coneixement de les necessitats d’intervenció més urgents a la regió amb els coneixements tècnics en matèria de cooperació alhora que possibilita una feina conjunta (societat d’acollida i nouvinguts) que aporta elements integradors, de sensibilització, de incorporació ciutadana i promoció del teixit associatiu.

Els projectes d’intervenció que es presenten van dirigits prioritàriament a la Seguretat alimentària, aigua, educació i sanitat, en concret:

         Reforç de la Seguretat sanitària i escolar de la comunitat de Djidian, Kayes El projecte compte amb un import de 90000 € per a la seva execució i es destinaran principalment a la distribució d’ajuda agrícola (eines i material agrícola) i la perforació de 5 pous d’aigua i safreixos. L’aigua és una de les grans necessitats del paÍs.

         Reforç a la seguretat alimentària de la comunitat de Djidian, Kayes amb un projecte també per un import de 90.000 € destinats al desenvolupament de l’estructura sanitària i educativa de la població mitjançant la dotació de material escolar i material sanitari els dos centres de salut i les dues maternitats existents.

Cal recordar que els criteris utilitzats per treballar en aquest indret d’Africà es sustenten principalment en el fet de que és una regió amb un baix índex de desenvolupament humà (ocupa el lloc 175 dels 177 països); es tracta d’una regions d’origen de grups significatius de població immigrada resident a la ciutat de Palma i ocupa el lloc 21 en el ranking de països amb major nombre de persones empadronades a Palma. Per altra banda Kayes, és una regió amb unes condicions sòcio polítiques que garanteixin la viabilitat i sostenibilitat del projecte on la situació social i política actual es pot caracteritzar d’estable. El país es troba en un procés de consolidació de l’Estat de Dret i diàleg amb la societat civil.  La situació econòmica del país és certament precària i es pot definir com a vulnerable per mor de la dependència del primer sector, a la vegada condicionat per una climatologia especialment extrema. 

Un altre criteri que ha estat determinat és la presència de teixit associatiu local consolidat que pugui actuar com a contrapart en les diferents actuacions que es duguin a terme.  AECID té Oficina tècnica al país  des de gener de 2008 i des de l’Ajuntament experiència amb 3 entitats locals

Share This