< EU a les institucions

 

L’augment dels recursos municipals amb la incorporació de més de 400.000 € de la Conselleria d’Afers Socials del Govern, permetrà incrementar els ajuts a famílies en situació de risc

Les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica a causa de la crisi  poden demanar informació als registres i les oficines de proximitat  municipals

 

Arrel de la conjuntura econòmica desfavorable que generà el passat any 2008 l’inici d’una crisi de devastadores conseqüències, una de les actuacions propostes per l’Ajuntament de Palma a través del programa específic denominat XarxaPalma, ha estat el d’incrementar els recursos destinats a prestacions econòmiques pal·liatives de la situació de risc social en que viuen moltes famílies actualment.

És per aquest motiu que la consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració, Fina Santiago, i el regidor de  l’Àrea de Govern de Benestar Social, Participació i Cultura de l’Ajuntament de  Palma, Eberhard Grosske, han signat el conveni que posa en marxa en aquest  municipi els ajuts d’urgència social, adreçats a persones i famílies que han vist  reduïts els seus ingressos econòmics a conseqüència de la crisi i que es troben amb  dificultats econòmiques per cobrir les seves necessitats bàsiques.

 

A judici de la Consellera Fina Santiago, el fet que els ajuts es distribueixin a través dels diferents serveis socials de cada municipi implica un important grau d’autonomia municipal, ja que cada municipi instrumentalitzarà la concessió dels ajuts segons  les necessitats de la seva població, i també representar una passa important per  als mateixos serveis socials, ja que seran “cada vegada més coneguts per la  població general, per famílies normalitzades, a la qual també es dirigeixen encara  que es té la imatge que només ha de donar resposta a persones en situació  d’exclusió”.

Per la seva part, Eberhard Grosske informà que gràcies al conveni signat avui serà  possible que l’Ajuntament de Palma “implanti un nombre molt significatiu de  recursos per als ciutadans que es veuen per la crisi econòmica i que s’estan  col·locant en una situació de vulnerabilitat social”. “Això respon a una línia general que té la Conselleria per al conjunt de la  comunitat i que, des del punt de vista de Palma, suposa un suport a les nostres  polítiques”, ja que “un dels objectius que es va marcar la Regidoria de Benestar  Social va ser l’increment dels ajuts directes a les famílies en situació de  vulnerabilitat social”.

Per tal de poder assolir aquest objectiu ha estat imprescindible coordinar les diverses institucions públiques que fan feina al municipi de Palma. Pel que fa a l’Ajuntament de Palma, la regidoria de Benestar Social ha incrementat la partida d’ajuts d’emergència socials prevista per al 2009 en 400.000 € que sumats als 418.000 € aportats per la Conselleria d’Afers Socials, fan els ajuts es vegin incrementats en un 52% (818.000€) fins arribar a una xifra total de  2.418.000 €.

Aquests ajuts econòmics, de caire extraordinari, es destinen a persones i famílies  “normalitzades” que abans de la crisi actual, amb els ingressos econòmics que  tenien, podien cobrir les seves necessitats bàsiques, i que mai no s’havien vist en la  necessitat d’acudir als serveis socials municipals o bé n’eren usuàries de manera  molt ocasional; famílies que ara sí tenen problemes per cobrir necessitats bàsiques  com l’alimentació o l’allotjament.

Van dirigides a famílies que tenen fills menors d’edat, i que presenten dificultats per poder arribar a cobrir les necessitats bàsiques de la vida com son el lloguer, l’alimentació, el vestit, despeses de medicació o transport,  que hagin perdut la feina els sis mesos anteriors al moment de demanar l’ajuda.  Aquests ajuts seran d’un màxim de 2.900 euros per família i any i tenen com a objectius prioritaris cobrir despeses d’alimentació —a través, per exemple, de  l’abonament del cost dels menjadors escolars—, allotjament, “rebuts d’aigua i  llum, desplaçament de transport escolar o bé de transport per poder arribar al lloc de feina o a cursos de formació laboral”, explicà Santiago.

Així, es poden demanar els ajuts per cobrir:

Despeses d’alimentació: manutenció en general. Bolquers i llet per a nadons.

Allotjament: despeses de pensió o hostal.

Lloguers en els casos que quedi acreditat que les persones beneficiàries no poden acollir-se als ajuts d’arrendament que gestiona la Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques del Govern de les Illes Balears.

Despeses de llum, gas i aigua.

Roba per als membres de la unitat familiar.

Despeses de transport públic o escolar per a l’assistència a centres educatius, a la feina, a tractaments especialitzats de salut i a activitats formatives. A partir de dia 19 de febrer les famílies amb fills menors d’edat que es troben en dificultats econòmiques podran acudir a les UIAPS on tindran la informació de com obtenir l’ajuda.

Share This