foto_igualtat_parlamentLa  iniciativa  “Compromís  homes  per  a  la  igualtat”,  impulsada per la
Conselleria  d’Afers  Socials, Promoció i Immigració i l’Intsitut Balear de
la Dona, ha arribat aquesta setmana  al Parlament de les Illes Balears, per
demanar  el  suport  dels integrants de la Mesa del Parlament i de tots els
diputats i personal que s’hi vulgui afegir, i a la Universitat de les Illes
Balears.

La Conselleria d’Afers Socials —a través de l’Institut Balear de la Dona— i
els quatre consells insulars impulsen la recollida de signatures dels homes
de les Illes a favor d’aquest manifest, en el qual s’explica la situació de
domini que durant anys han viscut les dones i es fa palès el compromís dels
homes  per  lluitar-hi  en  contra  i  aconseguir una societat “més justa i
igualitària”.

“Compromís  homes  per  a  la  igualtat”  pretén sensibilitzar la societat,
especialment  la masculina, sobre la necessitat de rompre rols que assignen
a la dona algunes tasques, com ara l’atenció dels fills, les persones grans
i la casa, i a l’home, les tasques de responsabilitat a les empreses.

Aquesta  acció  —que  ja  ha  recollit  signatures  a  Mallorca,  Eivissa i
Formentera—,  forma  part  de  la campanya a favor de la igualtat “Mateixos
drets, mateixes obligacions”, que l’Institut Balear de la Dona i els quatre
consells  insulars impulsen durant aquesta legislatura a través de diversos
suports.

Share This