020609_ServeisSocialsDes d’EU-Verds hem aprofitat la jornada d’avui per reclamar «una Europa de drets, i no de dretes, una Europa que ens equipari amb els països del centre d’Europa i els països Nòrdics en drets i prestacions socials, i no una  Europa  que  aposta  a desmantetllar  el  sistema  del  benestar  i  a privatitzar els serveis públics«. En termes globals, la despesa social en el seu conjunt està a un 20% a Espanya, davant un 27% de l’Europa dels 15.

La primera de la demanda d’EU-Verds és la de salaris justos, ja que el diferencial entre l’Europa dels 15 i Espanya està en 15.000 euros/any de diferència. També defensam un Salari Mínim Europeu, «una qüestió de justícia que seria una clara aposta per l’Europa social, ja que més complicat  que  això  era  conseguir  una  moneda  única  per  a  tots  els països».

En segon lloc, és necessari augmentar la despesa pública sanitària, que  a  Espanya  està al  6%  del  PIB,  dos  punts  per  davall del  que dediquen països com Franç, els Països Baixos o Suécia, tots ells per damunt del 8%.

I la despesa pública educativa, on estem encara al 4,3% del PIB, davant un 6% de mitjana europea, que és el que demanen les Associacions de Pares i Mares, els sindicats i els col·lectius en defensa de l’educació pública i de qualitat.

En tercer lloc, cal harmonitzar les polítiques de pensions i prestacions a l’alça, on també ens situam 2 punts del PIB per davall de l’Europa dels 15. Rebutjam que PP i PSOE tornen a reobrir el «Pacte de Toledo» per revisar el sistema de pensions i jubilacions.

I també polítiques actives per a la conciliació laboral i familiar i ajudes a les famílies, en aquests moments molt per davall de l’1% del PIB, i amb notables diferències fins i tot a països veïns com França, on el pare o la mare d’un menor de 3 anys té dret a una prestació per dedicar-se a la seva criança.

Els joves d’EU-Verds han escenificat les diferències socials a la UE a la Plaça Major de Palma, amb la representació d’un mapa i caramulls de monedes que fan evidents aquestes diferències.

Tot això es pot aconseguir amb els ingressos que hauria d’aportar una política fiscal europea, en aquests moments inexistent, que a més hauria de ser progressiva (que pagui més qui més té) i contemplar mesures per gravar  les  transaccions  financeres  internacionals (tal i com proposa ATTAC) i imposts ecològics a nivell europeu.

Finalment, des d’EU-Verds volem posar com a exemple de l’Europa que volem  i  volen  els  ciutadans  i  ciutadanes  la  Llei  de Serveis  Socials aprovada avui al Parlament de les Illes Balears, «que reconeix com a drets subjectius la cobertura de necessitats bàsiques i que durà en el futur a l’articulació  de  tot  un  sistema  de  serveis  que  facin  aquests  drets  a alimentació, roba i sostre efectius».

Avui a les 16 h el candidat David Abril es reunirà amb el sindicat de tècnics de l’administració d’Hisenda, GESTHA, amb qui compartirà les propostes per a la lluita contra el frau fiscal, una demanda compartida pels tècnics del  fisco,  que  des  de fa anys  demanen  més mitjans  per  lluitar contra aquest frau, xifrat a Balears en uns 300 milions d’euros anuals.

Share This