020609-miquel_rossello-francina_armengol-joan_fontEls convenis s’han signat amb els batles i batlesses de vint-i-un municipis i una entitat menor de menys de 20.000 habitants al saló de plens del Consell.

Els convenis que avui s’han signat és una línia d’ajudes del departament de Cooperació Local per a ajuntaments de Mallorca de menys de 20.000 habitants. Aquests ajuntaments podran ser beneficiaris del suport tècnic en quan a redacció de projectes d’obra i també per a la direcció d’obres. Aquesta és la primer convocatòria de 2009.

La presidenta del Consell, Francina Armengol, ha manifestat la voluntat de la institució, com a ajuntament dels ajuntaments, d’acostar-se als ciutadans i dotar dels serveis i infraestructures necessaris per millorar la seva qualitat de vida.

El conseller de Cooperació Local, Miquel Rosselló ha apuntat que l’esperit és ajudar als municipis amb menys població, aquells de menys de 6000 habitants podran gaudir d’aquests serveis de manera gratuïta. Per als municipis de 6001 a 10000 habitants, els ajuntaments participaran en el cost del servei amb una aportació d’un 1% del pressupost de contracta d’obres i serveis. Aquesta aportació serà d’un 2% en cas de municipis amb una població compresa entre els 10001 i els 20000 habitants.

Tan per a redaccions de projectes d’obra com per projectes de direcció d’obra, s’han aprovat en aquesta convocatòria per als següents ajuntaments: Alaró, Ariany, Artà, Binissalem, Capdepera, Consell, Costitx, Esporles, Estellencs, Lloret de Vistalegre, Lloseta, Llubí, Mancor de la Vall, Maria de la Salut, Palmanyola (entitat menor), Petra, Puigupunyent, Sant Joan, Santa Maria del Camí, Sineu, Sóller, Santa Eugènia.

Rosselló ha assenyalat que la tendència és apostar per infraestructura relacionada amb l’educació i la cultura, quan abans la inversió estava destinada a millorar infraestructura bàsica al carrer. Entre els projectes de redacció d’obra sol·licitats n’hi ha per escoletes municipals, reforma de locals per a ús multidisciplinar o cultural,  pavimentació de voravies, rehabilitació de barriades, un aparcament municipal, adecentament i embelliment de carrers i places, així com de conducció d’aigües pluvials i clavegueram.

Tots els projectes són compatibles amb la convocatòria del Pla d’Obres i Serveis.

Share This