fina_santiago_190609La consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració, Fina Santiago, ha afirmat avui que en moments de crisi com l’actual és quan l’administració pública “ha d’apostar per l’endeutament”. “No pot ser que una administració pública que té una tradició en el que és el servei públic molt més reduïda que l’europea, com és la dels Estats Units, tingui ara un nivell d’endeutament molt superior que a Europa”, ha insistit.

Santiago ha fet aquestes declaracions en el decurs de la seva intervenció a les jornades-debat “Els serveis públics, elements de cohesió i igualtat en temps de crisi”, organitzades per la Federació de Serveis Públics d’UGT durant els dies 18 i 19 de juny al Parc Bit.

La consellera ha recordat que a Europa s’està controlant molt l’endeutament de l’administració pública, i que a l’Estat Espanyol només es permet un endeutament d’un 2,5, quan a Estats Units aquest índex arriba al 7%.

Davant aquesta situació de control de l’endeutament públic als països europeus en general i a l’Estat Espanyol en particular, Santiago ha apostat per revisar en aquests moments de crisis les possibilitats d’endeutament i que aquest augment s’adreci a generar llocs de feina de caràcter estable. Així, ha remarcat la necessitat de donar suport no només a la construcció i al turisme, sinó també a altres jaciments d’ocupació que generen ocupació estable, com són els serveis socials, la sanitat i l’educació.

“Aquests sectors creen llocs de feina estables, qualificats i deslocalitzables, perquè una fàbrica de cotxos pot estar avui a Girona i d’aquí tres anys a un país africà; però una residencia de 120 places està generant entre 80 i 85 llocs de feina que no es poden traslladar d’un dia a altre a un altre país”.

Share This