miquel_rossello-manel_carmona_190609Avui han començat els seminaris per al personal tècnic responsable del punt d’informació europeu de cada ajuntament

El Centre Balears Europa (CBE) i el Consell de Mallorca han iniciat la segona fase d’implantació de punts d’informació europea (PIE) als municipis de Mallorca. A través d’aquests espais es pretén acostar a vint municipis més tota la informació que prové de les institucions europees i, alhora, oferir un servei d’orientació a la ciutadania.

En aquests punts d’informació s’assessora en temes relacionats amb la Unió Europea i es donen resposta de manera descentralitzada a les consultes, als dubtes i a les necessitats d’informació de cada un dels veïns o col•lectius socials que ho sol•liciten, amb l’avantatge de la immediatesa i que no cal que les persones usuàries es desplacin fins a Palma.

Entre les actuacions previstes per la Xarxa Informa hi ha la de formar el personal tècnic municipal que s’ha d’encarregar del PIE en cada ajuntament. Avui ha començat aquesta formació, amb un seminari impartit en el Consell de Mallorca a una vintena d’aquests treballadors. Aquestes persones informaran tots els ciutadans residents a cada municipi sobre qualsevol qüestió referent a la Unió Europea i, si fos necessari ampliar-la, els posaran en contacte amb la persona responsable corresponent del CBE.

El seminari l’han inaugurat Miquel Rosselló, conseller de Cooperació Local del Consell de Mallorca; Catalina Alemany, directora gerent del CBE, i Manel Carmona, responsable de la Xarxa Informa i sotsdirector del CBE.

En la seva intervenció, Manel Carmona ha assenyalat que, amb la implantació d’aquesta segona fase, trenta-cinc dels cinquanta-tres municipis de Mallorca ja gaudiran d’aquest servei abans que acabi l’any. L’objectiu és que al final de legislatura tots els municipis de Mallorca disposin d’un punt d’informació europea.

Share This