logo_joves_euFa unes setmanes que es va presentar l’avantprojecte de llei de salut sexual i reproductiva per part del Govern de l’Estat. Un avantprojecte que presenta aspectes positius com la garantia de la prestació i finançament del servei per part del sistema sanitari públic, la formació a professionals, la seva despenalització i el reconeixement a decidir sense tuteles a partir dels 16 anys. No obstant es un cos legal insuficient i regressiu que planteja situacions d’indefensió importants, com la restricció per les dones que hagin d’interrompre la gestació després de la setmana 14. Un termini clarament insuficient, que deixa desprotegides un nombre important de dones, sobre tot dels col•lectius més vulnerables. De la mateixa forma alguns temes no s’aborden de manera suficient, no especifica que l’educació sexual hagi de ser obligatòria, ni es legisla sobre l’objecció de consciència.

També ha coincidit en el temps la noticia de que el Govern Balear seguirà dispensant gratis amb prescripció mèdica la píndola postcoital, estratègia per a protegir la salut sexual que Joves d’EU recolza totalment.

No obstant aquestes mesures ben encaminades, trobem a faltar un major protagonisme de l’educació sexual, element que considerem clau per erradicar les males pràctiques a la vida sexual i sortir d’una situació a on ses nostres illes es una de les comunitats amb més casos de sida i embarassos no desitjats de tot l’Estat, sobretot en temps estival.
Relacionem aquestes preocupants dades amb la manca d’informació sobre la sexualitat que tenen les i els joves.

Davant d’aquesta situació, des de Joves d’EU-Palma volem rescatar de l’oblit les guies sexuals de l’Ajuntament de Palma presentades i retirades per l’anterior consistori del PP demostrant la seva submissió a la voluntat mediàtica, en compte de fer-ho als interessos de la ciutadania
Un cop foragitada la dreta més rància de l’Ajuntament, exigim a aquest actual consistori, que compleixi, com a administració més propera, el seu deure de posar a l’abast de la joventut tots els mecanismes possibles per assolir una educació sexual de qualitat, reeditant les guies sexuals.

Actualment ni la regidoria de joventut ni el Centre d’Informació Juvenil disposen de cap tipus de publicació/fulletó/guia que es distribueixi sobre educació sexual explicada amb un llenguatge planer i entenedor, proper a la joventut, com ho eren les esmentades guies.
Davant d’una situació a on el jovent segueix estan desinformat i al capdavant dels problemes derivats de la manca d’educació afectiva-sexual, des de Joves d’EU farem el que hauria de fer l’Ajuntament, vetllar per l’accés a l’educació sexual de la joventut.

En definitiva, amb aquest acte es reivindica el dret als continguts d’aquestes guies, i per tant, s’exigeix que el consistori torni a treure-les tal i com estan editades. I es reclama una major atenció i dedicació d’esforços i recursos a les polítiques de joventut a l’Ajuntament de Palma.

Share This