Davant l’anunci de la Conselleria d’Educació i la d’Interior d’estendre la fgura del «policia tutor» a totes les escoles abans de 2011, des d’Esquerra Unida de les Illes Balears consideram que proporcionar una major seguretat a les escoles i una millor convivència als centres educatius i el seu entorn, no passa ni molt menys, per la instauració d’aquesta figura.

La intervenció policial als centres educatius s’ha de donar única i exclusivament davant l’esclat d’un conficte. La seva presència amb caràcter estructural suposa una concessió a la línia de requeriment de «mà dura» com a instrument per a resoldre els confictes.

És negatiu situar un policia municipal a cada centre escolar per combatre el absentisme, el consum de drogues o la violència. Aquests i altres problemes de convivència no es resolen amb un «policia tutor». Una vegada més assistim a un tractament simptomàtic dels problemes socials i educatius amb els que s’enfronta la nostra societat.

El que necessiten els centres educatius no són policies en plantilla, són mesures dirigides a millorar l’ensenyament i la convivència, a les escoles i el seu entorn. Els projectes educatius de ciutat, l’articulació de serveis educatius al territori, la presència d’especialistes en interculturalitat i cohesió social, la posada en marxa de plans comunitaris amb presència educativa, l’articulació i col•laboració entre l’educació formal i no formal, etc. són elements cohesionadors i efectius, on hi poden participar també la policia local, i especialment lligada a la policia de barri, amb una intervenció que resulti mediada, articulada i condicionada la comunitat educativa, però mai des de dintre del centre educatiu com un actor de l’espai educatiu i pedagògic més.

Share This