renouDesprés de les informacions aparegudes en premsa sobre el projecte de nova ordenança de renous, des d’EU consideram del tot imprescindible la posada en marxa d’un procés participatiu on totes les associacions de veïns i especialment les que tradicionalment més han patit els problemes dels renous puguin sentir-se copartíceps d’aquesta iniciativa.

El reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament contempla al seu article 25 que “per a l’a per a l’aprovació dels projectes urbanístics de gran envergadura o d’especial transcendència, en els plans temàtics o sectorials que afectin el conjunt de la ciutadania i les disposicions municipals d’especial rellevància ciutadana i sobretot en els plans d’actuació municipal, s’han d’impulsar de manera preceptiva processos de participació, que s’han de recollir a les “memòries participatives”.

Per tant, esperam que aquest procés participatiu s’iniciï d’immediat per evitar que es creïn situacions d’alarma social i incertesa entre la ciutadania, i especialment en aquells barris i entitats ciutadanes que durant molts anys han lluitat per aconseguir el reconeixement dels drets bàsics al descans i a la salut.

L’actual equip de govern no pot oblidar els anys de lluita del teixit veïnal que deixen constància la importància d’aquesta normativa. Barris com la Llotja o els veïns de Plaça de Toros, amb una lluita encara per guanyar, ilustren la rellevància d’aquesta ordenança, i més encara, la importància de la participació ciutadana en la seva elaboració.

Des d’EU de Palma i com a part de l’equip de govern, no consentirem ni una passa enrere en la normativa actual, tot el contrari, volem que aquesta ordenança suposi avenços importants en la protecció mediambiental. A més, promourem la conscienciació de l’equip de govern per fer aquesta nova normativa des del màxim consens i a través de la participació activa de les entitats.

Share This