Dit protocol serà  presentat al ple municipal d’aquest mes de juliol per a la seva aprovació pel conjunt del consistori.

REUNIO_CONSELL_SOCIAL_DE_LA_CIUTATEl consell social de la ciutat, format per representats dels grups municipals, federacions de veïns, sindicats, representants del sector empresarial, cultural, educatiu, a més de nombroses entitats ciutadanes, ha aprovat per unanimitat el protocol de pressupostos participatius, amb la única abstenció de la vocal titular del grup municipal popular, Catalina Cirer.

Després de la reunió d’avui, dit protocol serà presentat al pròxim ple municipal de dia 27 de juliol. L’aprovació del protocol de pressupostos participatius farà possible que el consell social de la ciutat pugui rebre informació de la Regidoria d’Hisenda, Funció Pública i Innovació sobre la liquidació dels pressupostos de l’any anterior, així com informació sobre l’execució dels pressupostos de l’any en curs.

Així mateix, el consell social de la ciutat, durant la primera quinzena de setembre, podrà ja presentar un dictamen de les prioritats pressupostàries per al proper any que posteriorment sigui elevat a la Regidoria d’Hisenda.

D’altra banda, a la reunió mantinguda avui, el consell social de la ciutat s’ha autoemplaçat a revisar periòdicament el protocol de pressupostos participatius per tal de poder introduir-hi millores i anar adaptant-lo a les necessitats, a fi de que esdevingui més participatiu. Així mateix, s’ha destacat la importància de que la participació sobre els pressupostos tingui lloc a nivell territorial, sectorial i, en últim terme, a nivell de consell social de la ciutat.

Share This