No-GiftAixí  mateix, el mes de setembre proposarà als seus socis de govern a nivell autonòmic, insular i local l’elaboració d’un CODI ÈTIC que reguli aquesta i d’altres qüestions

En relació  amb els obsequis i invitacions les propostes d’EU són:

I.-     L’elaboració de Codis Ètics a les institucions de les Illes Balears.

II.- La introducció amb caràcter immediat de limitacions i criteris de transparència en relació amb els obsequis i invitacions

En aquest darrer apartat s’introdueix una triple limitació:

a) Impossibilitat de percebre obsequis o invitacions per part de contractistes de la institució

b)  Impossibilitat de percebre obsequis o invitacions que tenguin un valor superior als 200 euros. Els obsequis d’aquesta quantia  hauran de ser rebutjats o traslladats a la institució perquè siguin de la seva propietat.

c) Creació  d’un Registre Públic d’Obsequis i Invitacions per a quanties entre 50 i 200 euros

Els regals d’una mateixa persona física o jurídica tendran caràcter acumulatiu a l’hora d’avaluar la seva quantia

Aquesta normativa afectarà tant a representants electes com a càrrecs de confiança de cada institució

Aquesta proposta desenvolupa i millora les actualment existents als Consells de Menorca i Mallorca i s’equipara a les de països com Dinamarca i Gran Bretanya.

D’altra banda, el Codi Ètic plantejat hauria de contemplar d’altres temes com són ara:

  • la regulació de la contractació a través de contractes menors
  • el règim d’incompatibilitats
  • la persecució del transfuguisme
  • la regulació de la publicitat institucional
  • És possible que el vostre navegador no pugui visualitzar aquesta imatge. la transparència en les subvencions
Share This