La presidència d’Arc Llatí o l’increment pressupostari del Pla d’Obres i Serveis són algunes de les fites assolides pel departament els darrers dos anys

joan_font-miquel_rossello-maria_orts-2anysEl conseller de Cooperació Local, Miquel Rosselló, ha destacat el paper fonamental del departament per assolir la fita del Consell de Mallorca de ser ajuntament dels ajuntaments.

També ha estat clau per incrementar la presència europea del Consell de Mallorca, amb la participació activa a l’associació Arc Llatí, on actualment el Consell de Mallorca n’exerceix la presidència, l’estreta col·laboració amb el Centre Balears Europa amb la creació del Punts d’Informació Europea als municipis de Mallorca o la participació en la creació de l’Eurolocal-Mallorca. Dins les línies d’actuació per potenciar el municipalisme, la creació de l’Observatori de Polítiques Locals (OPL), o la creació de l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca on el departament n’exerceix la secretaria permanent, són algunes de les actuacions principals.

Joan Font, director insular de Cooperació Local, ha recordat la voluntat del departament d’estar sempre al costat dels ajuntaments, especialment amb el més petits, que disposen de menys recursos. S’ha donat un fort impuls al Pla d’Obres i Serveis (POS), tant a nivell de dotació econòmica, amb increments anuals al voltant d’un milió d’euros, com per l’aprovació d’un nou reglament recollint les demandes dels ajuntaments i un repartiment dels ajuts més equitatiu. Tot l’increment ha vengut directament del Consell de Mallorca, fent un esforç econòmic, ja que les altres aportacions (Ministeri d’Obres Públiques i Govern Balear) no han augmentat. També es va llançar la línia de subvencions per als ajuntaments de Mallorca a fi que, dins aquesta legislatura, estiguin tots adaptats al Pla Territorial de Mallorca. Aquesta tasca es fa conjuntament amb el departament de Territori.

Maria Orts, directora insular d’Assessorament Municipal, ha destacat l’enorme tasca realitzada per convertir l’antic SAT (Servei d’Assistència Tècnica) en la nova direcció insular d’Assessorament Municipal. Ha suposat una important ampliació del catàleg de serveis per als ajuntaments, que passa de dos a set i del personal tècnic que s’hi dedica. Així, els serveis són assessorament jurídic, econòmic i financer, en qualitat i formació, en agenda 21 local, per al desenvolupament local, en projectes europeus i cooperació tècnica. Aquest darrer per a la confecció de projectes i la direcció d’obra, destinat a ajuntaments de menys de 20.000 habitants.

L’equip de Cooperació ha realitzat rondes de visites anuals als 53 municipis per informar, recollir propostes i mantenir un contacte directe i regular amb els ajuntaments.

Llegir la memòria dels dos anys de legislatura “Un impuls al municipalisme”

Share This