joves_eu_logoVolen fer creure que el problema és el «botellón» quan l’Ajuntament no s’ha preocupat mai d’aplicar les ordenances municipals de renous i neteja ni s’han plantejat intervencions per preveure les conseqüències

Joves d’EU-Palma davant de les declaracions de la batllessa Aina Calvo, proposant la prohibició del «botellón» al Passeig Marítim vol denunciar la hipocresia entorn aquest tema que demostren els poders públics, i volem oferir alternatives menys dràstiques i més adequades al context de modernitat i al model sostenible que pretén assolir aquesta ciutat.

Definim com hipòcrita i carregat de doble moral el discurs que fan els poders públics sobre aquest tema ja que s’atenen en primer terme les perspectives moralistes (amagar el que no agrada) o econòmiques abans que l’interès per la salut pública.

Cal tenir en compte que, si bé el «botellón» pot tenir fins i tot algunes virtualitats positives enfront d’altres formes de consum d’alcohol (reivindicació de l’espai públic, control de la qualitat de la beguda, etc.), no s’han d’oblidar els seus aspectes més negatius (més enllà dels inherents al seu consum) que, precisament, són els aspectes que interfereixen amb la normal convivència, els sorolls i la higiene.

És per això que des de Joves d’EU-Palma exigim que l’actuació dels poders públics ha de passar, en primer lloc, abandonant actituds paternalistes i hipòcrites.

Les intervencions han d’anar dirigides a esgotar l’aplicació de la normativa actual, fonamentalment en aquells aspectes que són més conflictius i que afecten a la convivència, com són el soroll i la higiene:

• Treballar progressivament en una política de proximitat, començant per l’habilitació de banys públics i un major nombre de contenidors selectius de vidre i plàstic especialment.

• També seria necessari que la patrulla verda controlés el renou, recordés la necessitat de recollir les escombraries pròpies i mantenir un nivell desoroll que permeti el descans dels veïns (especialment pel que fa a música als cotxes), aplicant de manera progressiva i paral·lelament a la campanya informativa, l’ordenança municipal que ordena aquestes qüestions .

A més a més, els poders públics i les autoritats sanitàries ja fa un temps que vénen cridant l’atenció sobre l’excessiu protagonisme de l’alcohol i altres drogues en l’oci juvenil. No obstant això les seves actuacions es limiten a campanyes més amedrentadoras que educatives, i a la proposta de de mesures restrictives i punitives que pretenen atacar el problema quan aquest ja s’ha produït.

Malgrat els nombrosos estudis que al·ludeixen a causes socials (inestabilitat, falta de perspectives) per a explicar aquestes conductes, no s’actua sobre les mateixes. Per tant, qualsevol mesura ha d’anar necessàriament acompanyada d’una labor educativa fonamental per crear uns hàbits de consum d’alcohol i d’altres drogues lliure i sobretot, responsable.

Share This