eta_no_eta_ezEsquerra Unida exigeix una vegada mes a la banda terrorista ETA que abandoni definitivament les armes i exigeix que s’incorpori com la resta de la ciutadania a defensar  amb la paraula i les accions les idees que la llibertat d’expressió ampara, però sempre en el respecte a la democràcia i als drets humans

Amb aquest nou atemptat indiscriminat la banda terrorista ETA, a la vista de l’elecció d’una zona d’alta densitat turística com és el municipi de Calvià, és evident que buscava provocar una gravísima massacre ciutadana, que al final per diverses circumstàncies no han aconseguit.

La persistència de la banda terrorista ETA en els seus atemptats no aconseguirà cap objectiu dels quals suposadament pretenen, perquè amb aquests atemptats l’única cosa que aconsegueixen és la unanimitat de la societat de les Illes Balears, del conjunt de l’estat i de les seves organitzacions polítiques i socials, a condemnar i rebutjar els seus atemptats contra la convivència pacífica i exigir la seva desaparició.

Esquerra Unida exigeix una vegada més a la banda terrorista ETA que abandoni definitivament les armes i exigeix que s’incorpori com la resta de la ciutadania a defensar amb la paraula i les accions que la llibertat d’expressió, però sempre en el respecte a la democràcia i als drets humans.

Esquerra Unida confia en l’aplicació de l’Estat de Dret com únic àmbit en el qual han de resoldre’s tots els litigis per a arribar a la convivència democràtica i en la unitat de les organitzacions polítiques i socials per a donar la resposta democràtica contra aquestes agressions terroristes, perquè això és el que en definitiva desitja la immensa majoria de la ciutadania.

Finalment des d’EUIB volem expressar el nostre suport als Cossos de Seguretat de l’Estat que seguiran actuant per a defensar el principi fonamental de Democràcia, així com el nostre sentit condol als familiars.

Només resta  la unitat dels partits polítics, dels agents socials i de tota la societat civil en la resposta als terroristes, perquè això és el que en definitiva desitja la immensa majoria de les ciutadans que repudien el terrorisme.

 

Esquerra Unida exige una vez más a la banda terrorista ETA que abandone definitivamente las armas y exige que se incorpore como el resto de la ciudadanía a defender con la palabra y las acciones las ideas que la libertad de expresión ampara, pero siempre en con respeto a la democracia y a los derechos humanos

Con éste nuevo atentado indiscriminado la banda terrorista ETA, a la vista de la elección de una zona de alta densidad turística cómo es el municipio de Calvià, es evidente que buscaba provocar una gravísima masacre ciudadana, que al final por diversas circunstancias no han conseguido.

La persistencia de la banda terrorista ETA en sus atentados no conseguirá ningún objetivo de los cuales supuestamente pretenden, porque con estos atentados la única cosa que consiguen es la unanimidad de la sociedad de las Islas Baleares, del conjunto del estado y de sus organizaciones políticas y sociales, a condenar y rechazar sus atentados contra la convivencia pacífica y exigir su desaparición.

Esquerra  Unida exige una vez más a la banda terrorista ETA que abandone definitivamente las armas y exige que se incorpore como el resto de la ciudadanía a defender con la palabra y las acciones que la libertad de expresión, pero siempre con respeto a la democracia y a los derechos humanos.

Esquerra  Unida confía en la aplicación del Estado de Derecho como único ámbito en el cual tienen que resolverse todos los litigios para llegar a la convivencia democrática y en la unidad de las organizaciones políticas y sociales para dar la respuesta democrática contra estas agresiones terroristas, porque eso es lo que en definitiva desea la inmensa mayoría de la ciudadanía.

Finalmente, des de EUIB queremos expresar nuestro apoyo a los Cuerpos de Seguridad del Estado que seguirán actuando para defender el principio fundamental de Democracia, así como nuestro sentido pésame a los familiares.

Sólo queda la unidad de los partidos políticos, de los agentes sociales y de toda la sociedad civil en la respuesta a los terroristas, porque eso es lo que en definitiva desea la inmensa mayoría de las ciudadanos que repudian el terrorismo.

Share This