Son_Espases_vista_aereaDavant el segon pronunciament del Tribunal Suprem reiterant al Govern que paralitzi provisionalment les obres, Esquerra Unida recorda que Son Espases té el seu origen en una irregularitat jurídica en la modificació del PGOU, de la qual l’únic responsable és el PP. No obstant, el pacte va tenir la oportunitat de tirar-ho enrere i que a través del portaveu del Bloc per Palma es varen fer arribar al govern diverses opcions alternatives a aquesta ubicació que varen ser rebutjades pel PSOE.  En aquell moment aquelles alternatives varen ser rebutjades perquè podien comportar diversos retards en els terminis de l’obra i alguns sobrecosts, que ara, amb l’actual situació es poden convertir en importants terminis i en alts sobrecosts.

És evident que ara ja és massa tard per aturar aquesta obra sense que el conjunt de la ciutadania surti perjudicat, però queda de manifest que l’operació urbanística per construir el nou hospital de referència de les Illes Balears es va dur a terme des d’una gran inseguretat jurídica, i els responsables de tirar endavant aquest projectes hauran de respondre de les conseqüències que aquestes resolucions judicials puguin comportar.

Share This