Plano_SGotleu_ggLa convivència estarà basada indiscutiblement en la inclusió de la diversitat ètnica i cultural del barri, abordada des del respecte i la tolerància.

A la reunió del Consell de Barri que va tenir lloc ahir a Son Gotleu varen participar-hi un grup molt nombrós de persones representant de les següents entitats, institucions i serveis públics que desenvolupen la seva activitat a Son Gotleu:

C.P. Es Pont, AMPA C.P. Es Pont, AMPA Corpus Christi, Col·legi Corpus Christi, APIMA I.E.S. Josep Sureda i Blanes, I.E.S. Josep Sureda i Blanes, AMPA C.P. Son Gotleu, As. Jubilats i Pensionistes Son Gotleu- Ca’n Capes, As. Nigèria Unida, AVV Ca’n Capes, AVV Orson Welles, Federation of Nigeria Community Illes Balears, Centre de Salut Son Gotleu, Libre Asociación de Inmigrantes de Ghana (LAIG), As. Rodalla de Bellver, Asociación Balear del Desarrollo Gitano, SS.SS. Llevant Nord, Projecte Pere Garau- Son Gotleu, CMSS Llevant Nord, As. De Inmigrantes Senegaleses en Baleares -YAPO, As. De Argelinos Inmigrantes en las Islas Baleares, As. de Inmigrantes de Nigeria EDO (ADINE), As. de Mujeres Latinoamericanas, As. Fedde Kifal Fulbe, As. Progresista IGBO de Nigeria, Caritas, Metges del Món, Parròquia Corpus Christi, Asociación Comerciantes de Son Gotleu i Iglèsia Evangèlica de Filadèlfia.

A la reunió es va acordar per unanimitat la següent declaració:

El Consell de Barri de Son Gotleu aposta unànimement per la convivència, la tranquil·litat i el futur social, econòmic i comercial del barri. Un futur que s’ha de construir entre tots, apostant pel respecte mutu i la tolerància  amb independència de l’origen, la raça o els trets culturals diferencials dels veïnats i veïnades del barri

El Consell de barri vol posar públicament en valor la feina feta a Son Gotleu des de fa molts anys per part d’entitats i associacions culturals, religioses, veïnals, de tercera edat, de comerciants, d’immigrants, etc. així com per part de molts de professionals de la salut, l’educació i el treball social que han tingut com a objectiu comú la millora de les condicions de vida i la cohesió social del barri

Totes les entitats i associacions del Consell de Barri adquireixen el compromís de fomentar en les seves respectives àrees d’influència els valors de la convivència i la tolerància i a vetllar entre tots per la tranquil·litat al barri.

Per la seva part, l’Ajuntament de Palma es compromet a incrementar els seus esforços i els seus recursos per tal de, en col·laboració amb les altres administracions públiques implicades (autonòmiques i central, principalment)  contribuir a solucionar els problemes del barri en tres grans àmbits d’actuació:

1) En l’àmbit social, impulsant accions en l’àmbit educatiu, en la mediació cultural, el desenvolupament del teixit associatiu, la promoció social i laboral i, també, en  la mediació en els conflictes que es produeixen entre els veïnats a nivell de comunitat d’escala

2) En l’àmbit de la seguretat ciutadana, vetllant pel compliment de la llei, les ordenances municipals i les normes de convivència

3) En l’àmbit material impulsant mesures relatives a la millora del manteniment i la neteja i la rehabilitació de vivendes”.

Així mateix, el consell de barri va acordar la creació d’una comissió de treball que aprofundeixi en aquests acords i treballi per donar-los forma concreta amb la major celeritat possible. Aquesta comissió, que es reunirà durant la primera quinzena de setembre, estarà formada per la Plataforma d’Entitats, els representants institucionals i els representats d’entitats i ens socials del barri que vulguin participar-hi, i treballarà en estreta relació amb el Consell de Barri, al qual informarà del progressos en les mesures i activitats desenvolupades .

Share This