logo_euibDavant la imminent negociació dels pressuposts de la CAIB i de les diferents administracions de cara a 2010, la Presidència d’Esquerra Unida de les Illes Balears vol fer pública la següent resolució política:

  • Els comptes de la Comunitat Autònoma i de totes les administracions passen, en aquests moments de crisi econòmica, per un difícil moment. Una situació que pateixen també en carn pròpia milers de ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears que han perdut la feina o no disposen dels recursos necessaris per poder viure amb dignitat. Per això, abordar el debat dels pressuposts de la CAIB en aquest context és un exercici de la màxima responsabilitat política, en el qual és inexcusable un gran pacte que prioritzi les polítiques socials i les polítiques actives d’ocupació.


  • No compartim els discursos que aposten per una falsa solució  com és el retall dels serveis públics. Davant la crisi, el serveis públics s’han de reforçar, més que mai. Una altra cosa és que els organismes públics es redimensionin, sobretot després de la creació innecessària de consorcis i empreses públiques durant l’anterior etapa de Govern del PP. En aquest sentit, des de les Conselleries del Bloc ja n’hem donat exemple, eliminant d’entrada dos consorcis i dues fundacions. I que s’apliqui una política de màxima austeritat, que sempre hem defensat des d’EU (limitació de les retribucions i dietes als alts càrrecs, eliminació de campanyes publicitàries, control social de la gestió, entre altres), però sense que això signifiqui en cap moment una minva en el servei que presten als ciutadans i ciutadanes.


  • L’Estat té una responsabilitat directa en la projecció dels comptes de la Comunitat Autònoma i de la resta d’administracions, especialment la local, i no pot quedar al marge d’aquest debat. A pesar que s’hagi arribat ja a un acord sobre el finançament que podem qualificar de satisfactori (sempre que es compleixin els acords inicials), no és menys cert que els obstacles  perquè les CCAA i altres administracions es puguin endeutar són insortejables, i demostren una manca de sensibilitat i de visió política increïbles. Molts Ajuntaments de les Illes es troben en una situació real de fallida tècnica, i cal un pla de finançament municipal urgent per part del govern central, si no es vol evitar una crisi profunda del sistema democràtic. És el moment d’endeutar-se: és absurd que els Estats Units s’hagin endeutat fins al 8% per fer front a la crisi, i a l’Estat Espanyol només es permeti un endeutament de les administracions amb un sostre del 2,5%, quan es suposa que som part de l’anomenada “Europa del benestar”.


  • L’administració autonòmica també té l’obligació de cercar noves fonts de recursos, si aquests són, com és el cas, del tot necessaris per afrontar la delicada situació socioeconòmica. I aquests recursos poden venir de nous imposts que gravin les rendes més altes (competència estatal, via IRPF o nous imposts sobre grans fortunes), o per crear nous instruments com imposts autonòmics, de caire ambiental, com imposts sobre les activitats contaminants, sobre l’amarrament de vaixells de luxe als Ports de Balears o imposts que gravin les transaccions financeres. Tot això donaria  oxigen en aquests moments d’ofegament pressupostari.


  • També és necessari que es posin els mitjans necessaris per lluitar contra el frau fiscal a Balears, ja que només per concepte d’IRPF, tal i com denuncien des del sindicat de tècnics d’Hisenda (GESTHA), les arques públiques de Balears deixen d’ingressar entre 500 i 1000 milions d’euros, una quantitat equivalent a la diferència entre els comptes de 2009 i els que es projecten per a l’any vinent.
Share This