Les línies d’actuació  seran portades al Ple Extraordinari del proper dimecres dia 23 per a que siguin aprovades i assumides per l’equip de govern municipal.

El Regidor de l’Àrea de Benestar Social, Participació i Cultura, Eberhard Grosske va presidir ahir la reunió del consell de barri de Son Gotleu, on varen ser presentades a aquest òrgan les propostes del grup de treball reuniut dies abans.

L’unànime consens per part de tots els presents al consell en l’aprovació de les linies d’actuació va permetre que la reunió es resolgués d’una manera molt àgil. Donat el resultat de la reunió, Grosske va agraïr als assistents el gir donat a la situació de conflicte sorgida fa algunes setmanes al barri, a través de l’aposta per l’encontre, el diàleg i la presa de mesures de conciliació.

El pla d’actuació  aprovat pel consell de barri serà portat al ple extraordinari convocat a petició del partit popular que es celebrarà el proper dimecres dia 23 per a la seva ratificació per part del govern municipal.

Totes les mesures presentades van destinades a abordar els problemes de diferent tipologia qque afecten al barri, amb l’objectiu de millorar la convivència i el benestar dels seus habitants.

Així, a tall d’exemple es poden destcar les següents mesures:

– Millorar la seguretat ciutadana amb el compromís de la Policia Local d’incrementar la seva presència policia al barri tant en horari diurn com nocturn, així com una major cooperació amb la Policia Nacional per intervenir en matèria de narcotràfic.

– Promoure la contractació de persones a través del PROIB per crear brigades de neteja, manteniment de les infraestructures del barri i la millora dels espais comuns dels habitatges.

– Increment en l’esforç  de rehabilitació d’habitatges.

– Creació de la figura, pionera a Palma, del mediador social per a les comunitats de veïns, en col·laboració amb la Conselleria d’Afers Socials.

– Adscripció d’un mediador cultural i un agent de desenvolupament local (ADL) per a la promoció de l’ocupació específicament al barri de Son Gotleu.

– Continuació i extensió del Pla Èxit per a prevenir el fracàs escolar.

– Creació d’un pla de finançament especial a 6 anys per a la instal·lació de comptadors individuals per a families amb pocs recursos econòmics.

– Major difució  i campanyes d’informació sobre les ordenances municipals en matèria de renou i neteja.

Share This