logo_euib_miniEl coordinador d’Esquerra Unida, David Abril, ha remès una carta al president del Govern de les Illes Balears expressant la seva disconformitat amb les campanyes publicitàries que durant els darrers mesos s’han posat en marxa per part de la Direcció General de Comunicació.

Des d’EU s’entèn que campanyes publicitàries com “els pactes del consolat”, “endavant” o recentment “suma’t”, no es corresponen amb els criteris que han de regir la publicitat institucional i no aporten cap mena d’informació d’interès general als ciutadans i ciutadanes, ni compleix un paper social o de servei a la ciutadania.

Aquesta mena de campanyes suposen, a més a més, una despesa innecessària i inadequada dels diners públics, especialment si tenim en compte l’actual conjuntura econòmica, els problemes de les famílies per arribar a finals de mes i els retalls pressupostaris que poden arribar a afectar directament els serveis públics que les institucions han de prestar els ciutadans i ciutadanes i van en contra de la política d’austeritat que ha de primar en la despesa pública en aquests temps de crisi econòmica.

Esquerra Unida ha sol·lititat amb aquesta carta la suspensió i paralització per part de la Direcció General de Comunicació de tota campanya institucional que no compleixi amb els fins prevists per la Llei 29/2005, de 29 de desembre, de Publicitat i Comunicació Institucional, que va ser promoguda pel govern Zapatero. A la dita llei queda expressament prohibit promoure o contractar campanyes institucionals de publicitat i comunicació “que tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados…

David Abril ha lamentat així mateix que aquest tipus de campanyes hagin estat decidides de manera unilateral per part de la Direcció General de Comunicació sense tenir en compte les altres conselleries que formen part del govern i sense tenir present que al sí del pacte hi ha diferents sensibilitats i diferents forces polítiques representades.

Share This