La Presidència d’Esquerra Unida vol contribuir a la màxima estabilitat institucional en benefici de la ciutadania.

presieuib071009EUIB considera un escàndol sense precedents els nivells de corrupció que s’estan vivint a la nostra comunitat així com el desproporcionat nombre de casos que estan en curs, afectant a dirigents polítics tant a nivell nacional com autonòmic del Partit Popular com d’Unió Mallorquina.

En un marc de crisi econòmica sense precedents els escàndols de corrupció no són fets aïllats, sinó que són part d’un mateix sistema, un model i un règim polític que només tenim l’opció de desterrar en decisió i valentia política perquè no tots som iguals.

Davant la crisis política oberta arrel de la dimissió dels consellers d’UM de l’equip de govern del Consell, la Presidència d’Esquerra Unida de les Illes Balears no comparteix ni la manera sobtada en què s’ha produït, ni molt menys la gestió que ha fet UM del conflicte.

Des d’EU apostam per l’enteniment entre tots els partits que signarem l’acord de govern del 2007 i farem tots els esforços necessaris perquè això sigui possible. I això, per coherència amb el signat, per identificació amb les polítiques que allà es contemplen, i perquè pensam que en el context de crisi econòmica en el que ens trobam, les institucions no es poden permetre el luxe d’entrar en situacions de desgovern i inestabilitat política, tot al contrari, es fa imprescindible la màxima responsabilitat per part dels governants, i prendre decisions amb estabilitat i contundència.

No obstant això, la resolució d’aquest conflicte mai pot suposar l’incompliment de les polítiques progressistes pactades, ni retrocedir en els acords en matèria social, medioambiental ni transparència democràtica que preveia l’acord de 2007.

Des d’aquest punt de vista EUIB contribuirà a un ràpid aclariment de la situació en el sentit indicat de l’establiment de la situació prèvia a la crisi. En qualsevol cas EU, està disposada a governar, si és necessari en minoria

Pel que es refereix a l’admissió a tràmit per part del TSJB del sumari de Can Domenge, on està incriminat un conseller del govern, a la vegada regidor de l’ajuntament de palma, EU d’acord amb els criteris establerts a la seva “Resolució davant la corrupció política a les Illes Balears” aprovada pel Consell Polític Interinsular el 14 de novembre de 2008 ha resolt el següent:

  • Participar activament en les converses que estan tenint lloc per solucionar l’actual crisi institucional, cercant el màxim nivell d’acord amb la resta de components del Bloc, i contribuïnt positivament a la resolució de la crisi des del respecte als acords de govern del 2007.
  • Continuar col·laborant amb la justícia perquè surtin a la llum tots els possibles casos de corrupció. I recordar que el canvi de govern del 2007 ha estat decisiu en que puguin surtir a la llum els casos de corrupció de l’anterior legislatura.
  • Instar de manera formal i solemne al President Antich a cessar el conseller de turisme com a membre del Govern de les Illes Balears. Així com instar al senyor Miquel Nadal a abandonar el seu escó a l’Ajuntament de Palma.
  • En cas de que aquest abandonament no es produeixi, instar al Grup Municipal d’Unió Mallorquina a treure de les seves files al senyor Miquel Nadal, tal i com es va fer amb el sr. Bartomeu Vicens al Parlament de les Illes Balears. I com també passa a l’àmbit autonòmic, passar a governar en minoria a l’Ajuntament de Palma.
  • Cas que alguna de les dues darreres resolucions no es dugués a terme, la Presidència d’EUIB convocaria un Consell Polític Interinsular extraordinari per prendre les resolucions pertinents.
Share This