logo_euib_miniEl Consell Polític Interinsular d’EU, reunit a Palma el 24 d’octubre de 2009, ha aprovat per unanimitat  la següent resolució política:

 1. Assistim a un moment històric marcat per la incertesa de molts ciutadanes i ciutadans de les Illes pel seu futur, per mor de les dramàtiques conseqüències socials de la crisi econòmica global, que ha obert una terrible fractura que posa en perill la necessària cohesió social. Es tracta, doncs, d’un moment que requereix de denúncia de les injustícies socials i de construcció d’alternatives a aquesta crisi, de propostes polítiques que situïn les persones en el primer terme de les polítiques, i alhora de la màxima responsabilitat en l’exercici de l’acció institucional i de Govern.
 1. Des d’EU hem defensat i defensarem el programa polític del Pacte de 2007, com a eina de consens per avançar en les bases d’un futur de cohesió social i estabilitat, i així ho hem demostrat amb la reconducció del pacte al Consell de Mallorca i el Govern de les Illes Balears en dies passats.
 1. No obstant això, és evident que aquesta Comunitat Autònoma viu també un cicle polític marcat per nombrosos casos de corrupció relacionats amb la gestió del PP i d’UM a l’anterior legislatura, que posa en entredit no sols els necessaris avenços del Pacte, sinó també l’estabilitat i credibilitat de les institucions, i l’honorabilitat d’aquells que treballam per la dignificació de la tasca política.
 1. Des d’EU hem reclamat reiteradament al PP i a UM l’assumpció de responsabilitats polítiques, en ares d’una més que necessària regeneració democràtica de les Illes. Unes responsabilitats polítiques òbvies en la majoria dels casos que hi ha ara mateix en instrucció, i que no han anat acompanyades de les dimissions corresponents.
 1. En el cas d’Unió  Mallorquina, soci de pacte del PSIB i el Bloc, la no assumpció  de responsabilitats polítiques per part de tots els seus dirigents i càrrecs públics i de govern pressumptament involucrats en casos de corrupció de l’anterior legislatura és especialment sagnant, sobretot d’ençà que el cas Can Domenge, que afecta al conseller de Turisme Miquel Nadal, s’ha treslladat al TSJB.
 1. La imputació aquesta setmana de la Presidenta del Parlament autonòmic, Mª Antònia Munar, fa ploure sobre banyat en el tema de la corrupció a les Illes Balears, i ens posa a tota la classe política en evidència davant una ciutadania alarmada, que espera una resposta contundent davant la corrupció. Per això, EUIB sol.licita de dimissió de la Sra. Munar com a Diputada del Parlament de les Illes Balears no tant per la seva situació judicial com per la responsabilitat política derivada de la seva doble condició de presidenta del Consell de Mallorca i d’Unió Mallorquina en el moment de dur-se a terme el cas Can Domenge.
 1. A més a més, no es tracta, en el cas d’UM, d’acusacions que afectin a alguns dels seus membres, sinó que és la majoria de la seva representació institucional a nivell autonòmic la que està imputada en els diferents casos, la qual cosa deixa poc marge per no interpretar que el clientelisme i la corrrupció han format part de la manera d’actuar d’aquest partit, amb el qual compartim responsabilitats de govern.
 1. El Consell Polític d’EU valora en aquest sentit que si no es produeix una regeneració en profunditat d’UM amb el relleu de tots els seus representants imputats per diferents casos de corrupció, s’ha de contemplar la possibilitat d’un govern en minoria a les diferents institucions (Govern, Consell i Ajuntament de Palma) com una opció desitjable.
 1. En qualsevol cass, EUIB considera imprescindible traçar en aquesta legisltura una línia divisòria nítida que rompi amb el passat, que signifiqui no només una gestió correcta i honesta dels interessos públics sinó també un rebuig clar de les pràctiques corruptes de l’anterior legislatura i de les persones que hi estan implicades. D’altra manera, no estarem contribuint a crear les condicions necessàries perquè la dreta política no es torni a fer amb el poder a la nostra Comunitat.
 1. Donades totes les consideracions anteriors i donat que no s’ha duit a terme allò sol.licitat a l’esmentat acord de Presidència d’EUIB relatiu al cessament del Sr. Nadal com  a Conseller de Turisme ni s’ha trencat la majoria política a l’Ajuntament de Palma, de la qual el Sr. Nadal n’és part integrant, EUIB acorda:
 1. EUIB no pot comparir governs o majories de govern amb persones acusades de casos de corrupció en un grau tan avançat del procediment judicial com el que es troba el Sr. Nadal. Per tant, EUIB es reserva l’exercici de totes les mesures i accions polítiques al seu abast tant dins com fora de les institucions per tal que de efectiva aquesta proposta.
 1. Fer tots els esforços al seu abast perquè la resolució d’aquesta crisis derivi en la sortida del govern autonòmic i de la majoria de govern a l’Ajuntament de Palma de les persones implicades en casos de corrupció i no dels responsables institucionals d’EUIB i del Bloc.
 1. Traslladar aquests acords als nostres companys de coalició del Bloc i Eivissa pel Canvi, per a la recerca de respostes conjuntes unitàries
 1. Sol.licitar una entrevista urgent amb la direcció del PSIB-PSOE per tal de plantejar el nostre posicionament i intentar arribar a un acord satisfactori sobre el mateix
Share This