grup_premsa_llevant_2009El gran augment dels serveis a ajuntaments, l’increment pressupostari del Pla d’Obres i Serveis o la presidència d’Arc Llatí són algunes de les fites assolides pel departament els darrers dos anys

El conseller de Cooperació Local, Miquel Rosselló, i els directors insulars Maria Orts i Joan Font han fet un balanç dels dos anys al front d’aquest departament del Consell de Mallorca.

Davant una ampla presència de periodistes de la comarca de Llevant, Rosselló ha destacat el paper fonamental del departament per assolir la fita del Consell de Mallorca de ser l’ajuntament dels ajuntaments.

Europa també és clau en les polítiques de Cooperació Local, amb la participació activa a l’associació Arc Llatí, on actualment el Consell de Mallorca n’exerceix la presidència, l’estreta col·laboració amb el Centre Balears Europa amb la creació del Punts d’Informació Europea als municipis de Mallorca o la participació en la creació de l’Eurolocal-Mallorca.

Dins les línies d’actuació per potenciar el municipalisme, la creació de l’Observatori de Polítiques Locals (OPL), o la creació de l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca on el departament n’exerceix la secretaria permanent, són algunes de les actuacions principals.

Joan Font, director insular de Cooperació Local, ha recordat la voluntat del departament d’estar sempre al costat dels ajuntaments, especialment amb els més petits, que disposen de menys recursos. S’ha donat un fort impuls al Pla d’Obres i Serveis (POS), tant a nivell de dotació econòmica, amb increments anuals al voltant d’un milió d’euros, com per l’aprovació d’un nou reglament recollint les demandes dels ajuntaments i un repartiment dels ajuts més equitatiu. Tot l’increment ha vengut directament del Consell de Mallorca, fent un esforç econòmic, ja que les altres aportacions (Ministeri d’Obres Públiques i Govern Balear) no han augmentat. També es va llançar la línia de subvencions per als ajuntaments de Mallorca a fi que, dins aquesta legislatura, estiguin tots adaptats al Pla Territorial de Mallorca. Aquesta tasca es fa conjuntament amb el departament de Territori.

Maria Orts, directora insular d’Assessorament Municipal, ha destacat l’enorme tasca realitzada per convertir l’antic SAT (Servei d’Assistència Tècnica) en la nova direcció insular d’Assessorament Municipal. Ha suposat una important ampliació del catàleg de serveis per als ajuntaments, que passa de dos a set i del personal tècnic que s’hi dedica. Així, els serveis són assessorament jurídic, econòmic i financer, en qualitat i formació, en agenda 21 local, per al desenvolupament local, en projectes europeus i cooperació tècnica. Aquest darrer per a la confecció de projectes i la direcció d’obra, destinat a ajuntaments de menys de 20.000 habitants.

L’equip de Cooperació ha realitzat de visites anuals tots els municipis de Mallorca per informar, recollir propostes i mantenir un contacte directe i regular amb els ajuntaments, així com poder fer una planificació conjunta amb el batles i batlesses, especialment en el Pla d’Obres i Serveis.

Una memòria més detallada d’aquests dos anys es pot trobar a: http://www.conselldemallorca.cat/media/13941/llibret2%5B1%5D.pdf

Share This