El conveni s’inclou en el marc del protocol general de col·laboració per a l’elaboració d’un Pla Municipal de Serveis Socials signat el passat setembre

gosske_nov09El Conseller de Benestar Social del Consell de Mallorca i president de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Jaume Garau, i el Tinent de Batle i Regidor de Benestar Social, Participació i Cultura de l’Ajuntament de Palma, Eberhard Grosske, signen un conveni de col·laboració, mitjançant el qual ambdues institucions es comprometen a invertir 290.685,94€ per a l’execució d’un paquet de mesures anticrisi al consistori palmesà. D’aquesta quantitat l’IMAS aportarà 261.617,35 € i Cort els 29.068,59 € restants.

La signatura d’aquest conveni específic entre les dues administracions  s’emmarca dins el protocol general de col·laboració per a l’elaboració del Pla Municipal de Serveis Socials de Palma, formalitzat el passat setembre.

Aquest protocol respon a la voluntat de l’IMAS d’integrar totes les actuacions que el Consell, les entitats i les institucions duen a terme a Palma, amb la finalitat d’ajudar els col·lectius més vulnerables, de la mateixa manera que s’ha fet a la pràctica totalitat dels municipis de l’Illa.

En aquest sentit, tant l’IMAS com l’ajuntament de Palma consideren convenient establir acords de col·laboració mútua que permetin millorar i proporcionar méS

eficàcia al desenvolupament de les seves funcions i que incideixi positivament en el benestar dels ciutadans de Palma.

En concret, aquests quasi 290.000 € s’han d’adreçar en la seva totalitat a ajudes directes a beneficiaris de Serveis Socials en el marc dels següents eixos:

Pagaments de lloguers o hipoteques

Compra de productes bàsics

Beques per participació a cursos de formació/capacitació o itineraris no becats

Pagament de mesures de conciliació de la vida laboral i familiar.

Nota: a la fotografia apareixen a l’esquerra de la imatge, el sr. Jaume Garau, Conseller de Benestar Social del Consell de Mallorca i president del IMAS i a la dreta el sr. Eberhard Grosske, Regidor de l’Àrea de Benestar Social, Participació i Cultura de l’Ajuntament de Palma.

Share This