Miquel Rosselló, conseller de Cooperació Local, acompanyat de Joan C. Jaume, batle de Llucmajor, ha visitat les obres de millora, sanejament i xarxa de pluvials de la Plaça d’Espanya, el carrer Bisbe Taixequet i la ronda Jaume III

visita_ober_lluchmajor09Aquestes obres estan subvencionades pel Pla d’Obres i Serveis, aportant el Consell de Mallorca 172.121,43 euros i l’Ajuntament de Llucmajor 172.121,43 euros més. Per tant, el pressupost d’aquestes obres és de 344.242,86 euros.

Rosselló i Jaume han constatat que les obres avancen a bon ritme.

El Pla d’Obres i Serveis es convoca anualment pel departament de Cooperació Local del Consell de Mallorca, amb la finalitat d’ assegurar la cooperació a les obres i serveis de competència municipal, mitjançant el finançament de les inversions que els distints ajuntaments de Mallorca consideren necessàries.

Share This