51.000 ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears es veurien beneficiats de la iniciativa

3eu_ccoo_vicens_abrilEU presenta al Congrés dels diputats una proposta per a la millora de la protecció laboral dels treballadors fixos discontinus, d’aprovar-se 51.000 ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears es veurien beneficiats de la iniciativa.

El contracte de treball fixo-discontinu és una eina contractual que s’adapta a una part important de la realitat productiva de l’Estat espanyol i que hauria de proporcionar una certa estabilitat en les activitats econòmiques de caràcter estacional.

A determinades Comunitats Autònomes, per la seva especialització productiva, el treball fixo-discontinu s’ha convertit en un element estructural dels seus mercats laborals. En el cas de la nostra comunitat, a Illes Balears el nombre de treballadors fixos-discontinus s’aproxima al 14% del total de la població asalariada, unes 51.000 persones.

Per Esquerra Unida la crisi econòmica està fracturant la dinàmica de combinar temps de treball amb  que  per atur; dinàmica que permetia que aquesta modalitat contractual fos una solució a la temporalitat i precarietat en l’ocupació. La fractura es produeix perquè cada vegada és major el nombre de treballadors fixos-discontinus que no aconsegueix treballar els 180 dies de la temporada i, per tant no accedeix a les prestacions per atur contributives i assistencials’.

En aquest sentit, David abril, Coordinador d’EUIB ha assenyalat el següent ‘ D’altra banda, la política en matèria de turisme del Govern, consistent en impulsar la reconversió de les zones turísiques madures, pot provocar, mentre es realitzen i maduren les inversions de  reconversió, que determinades activitats redueixin el temps anual d’activitat econòmica. Per això es fa  necessari flexibilitzar la normativa d’accés a les prestacions per atur per al col·lectiu de fixos discontinus que, per la seva dimensió al conjunt de l’estat espanyol, generaría un cost econòmic perfectament assumible’.

Aquesta iniciativa va ser presentada el passat divendres en una reunió mantinguda entre Esquerra Unida i el sindicat CCOO a la qual assistiren el Coordinador d’EU, David Abril i la Secretaria general de CCOO Katiana Vicens i Rafael Borràs, secretari de Polítiques d’Ocupació de CCOO.

Com va assenyalar Katiana Vicens’Cal recordar que el sindicat CCOO ve reivindicant públicament  la millora de les prestacions d’atur d’aquest col·lectiu, que a Balears es concentra al sector turístic, afectant a  uns 50.000 treballadors davant l’espectacular augment dels fixos discontinus en un context de destrucció d’ocupació’

Finalment la secretaria general de CCOO, Katiana Vicens agraí l’interés i celeritat demostrades per Esquerra Unida i informà  de que tenen previst reunions amb tots els partits on exploraran la seva posició davant la proposta presentada per Esquerra Unida al Congrés.

D’aprovar-se aquesta mesura es faria efectiva amb caràcter retroactiu des del primer de març de 2009, ja que considerant el caràcter estacional de les activitats econòmiques on es concentra el treball fix discontinu, l’actual temporada turística a Balears ha estat més curta i més dura que anys anteriors  deixant  més desprotegits que mai a molts treballadors i treballadores de la nostra comunitat.

Share This