PRESENTATS ELS PRESSUPOSTS D’AFERS SOCIALS AL PARLAMENT

 

La consellera d’Afers Socials, promoció i immigració del Govern, Fina Santiago (EU) va presentar ahir horabaixa al Parlament el projecte de pressuposts per a 2010 relatius a l’àrea social. Cal recordar que el pressupost de la CAIB per a 2010 es dóna en unes condicions molt adverses, amb 1.000 milions menys d’ingressos públics, que han dificultat l’elaboració dels comptes.

El pressupost de la Conselleria d’Afers socials és el que menys es retreu (2,5%), però al mateix temps es prioritzarà l’atenció a les persones més vulnerables, i especialment les persones depenents, a qui es dedicaran 6,5 de cada 10 euros que gestiona aquest departament.

Des d’Afers socials es prioritzaran també les ajudes d’urgència social de caràcter extraordinari per poder fer front a les conseqüències de la crisi, alhora que es mantindrna les prestacions socials bàsiques adreçades als col·lectius més vulnerables, com ara la renda mínima d’inserció, la “targeta bàsica” i el Pla concertat de prestacions bàsiques dels serveis socials, amb els Ajuntaments.

Alguns departaments, com cooperació, immigració i família es veuran retallats, però s’han cercat fórmules perquè no s’hagin de deixar de prestar serveis, i en el cas de cooperació, no s’interrompran els projectes de cooperació amb el Sud que realitzen les ongs de les Illes. En el cas d’Immigració, es mantindrà el Pla de Convivència i ciutadania amb actuacions dels diferents departaments del govern, i especialment els programes de mediació als municipis.

 

EL BLOC DIU AL PARLAMENT QUE NO HI HAURÀ MÉS CAMPS DE GOLF

 

Si Miquel Nadal, conseller de Turisme, defensava fa dues setmanes la importància dels camps de golf, ahir Biel Vicens, Conseller de Mobilitat (Bloc) afirmava al Parlament que ja hi ha suficients camps de golf a Balears.

Aquesta afirmació es produí com a resposta al diputat i batle de Manacor, Toni Pastor, que va preguntar el Govern sobre la seva “manca de política” sobre aquesta qüestió. Vicens recordà que amb 23 camps de golf no en fan falta més, i que Pastor “sent nostàlgia” del desenvolupisme i el model territorial de temps passats. El conseller del Bloc també ha recordat que el PP va utilitzar els camps de golf com a excusa per construir hotels, apartaments i altres edificis a sol rústic.

FUSIÓ DE CAIXES I CONCENTRACIÓ DE CAPITALS

 

Ahir es va aprovar una altra operació de fusió de caixes, a Castella i Lleó (Caja España i Caja Duero), quan ahir parlàvem també de la fusió de les caixes andaluses. Per a EU, aquesta fusió és una operació de fusió de capital habitual a cada crisi econòmica, que fa per una banda que les caixes perdin el seu caràcter de petites entitats de proximitat, i per l’altra, el control social i polític perd pes en un context on aquest control és més que recomanable.

En definitiva, la fusió de caixes és equivalent, en la nostra opinió, a la creació de petits o mitjans bancs que poc tenen a veure amb el sentit originari de les caixes d’estalvi, malgrat conservin la seva línia de fons socials. Les caixes, segons EU, ara paguen el preu d’haver jugat fort, com si fossin grans bans, a la loteria immobiliària.

 

IU/ICV RETREU A ZP QUE ELS PGE NO SERVEIXEN PER AVANÇAR EN EL CANVI DE MODEL PRODUCTIU

 

El grup d’IU/ICV va lamentar ahir que els PGE “s’aferren al model obsolet anticrisis dels últims mesos: més despesa pública de caràcter pal·liatiu contra la recessió i no sempre ben invertit, insuficient esforç d’austeritat de la despesa corrent, i falta de profundes reformes vinculades a la modernització i al canvi de paradigma d’altres patrons de creixement”.

Per a IU/ICV, en aquests Pressupostos es planteja un “esforç de contenció de la despesa sense precedents”, en paraules del Govern, i una pujada d’impostos, amb tints regressius, amb la intenció de retallar el dèficit públic. En aquest escenari, la proposta del Govern diu predicar amb una austeritat que s’ha acabat malament entenent, ja que es tradueix en retallades en àrees fonamentals, especialment pel que fa a inversions que permetin caminar cap a un canvi profund en el patró de creixement de l’economia espanyola.

Tot i així, Herrera s’ha celebrat que el Govern hagi rectificat i hagi assumit que tots els esportistes d’elit de nacionalitat estrangera que no tinguin nacionalitat espanyola i que fitxin per algun club espanyol tributin un 43% en comptes d’un 24% com fan ara amb motiu de la coneguda Llei Beckham i ha afirmat que “el que era insòlit és que els galàctics paguessin impostos de mileurista com passava fins ara”.Igualment, s’ha celebrat que els PGE mantiguin el retorn dels 400 euros per a les rentes inferiors a 8.000 euros. “Els pressupostos segueixen sense agradar-nos però amb aquestes dues grans millores que hem aconseguit, guanyem en equitat”, ha remarcat.

SOL-MELIÀ: “DEIXAR DE GUANYAR NO ÉS PERDRE”

 

La multinacional mallorquina Sol-Melià va presentar ahir els seus resultats dels primers nous mesos d’enguany, amb un 40% menys d’ingressos que l’exercici anterior, però amb un benefici net de 47,5 milions d’euros, una xifra gens menyspreable si tenim en compte que els grans empresaris i els hotelers en particulars s’estan queixant de la crisi i els seus efectes.

La presentació d’aquests resultats per Sol-Melià ens fa recordar que en la major part de casos, “perdre” no és “deixar de guanyar” segons les previsions de les empreses. De fet, a pesar de la recessió, Sol-Melià ha anunciat la seva expansió amb 24 nous hotels a altres països, entre ells Xina, Cabo Verde, Àustria i Dinamarca.

Share This