Logo_BLOCxPALMAL’aprovació avui matí d’una esmena del PP gràcies a l’abstenció d’UM, trenca l’acord de la majoria municipal sobre els pressuposts de 2010. Aquest acte contradiu l’aprovació del projecte de pressupost per part de la Junta de Govern de fa quinze dies i suposa un greu incompliment de les regles del joc més elementals que han de presidir el funcionament de qualsevol govern municipal o d’altre caire.

És evident que si la resta de membres del pacte a Cort prenguessin unilateralment decisions d’aquestes característiques, la situació de la institució esdenvindria completament ingovernable.

El BLOC x Palma considera que qualsevol partit, mentrestant formi part d’un govern de coalició ha de ser seriós i -al marge de qualsevol altra diferència política- ha de permetre un funcionament normalitzat de la institució.

Des de el BLOC x Palma esperam que UM reconsideri la seva posició i s’atengui a allò pactat. A tals efectes el BLOC x Palma instarà de manera immediata als oportuns contactes amb la resta de la majoria municipal.

Share This