corrupcionAvui, dissabte 28 de novembre, s’ha celebrat la Comissió Política de Mallorca,l’òrgan de direcció més ample i que compta amb representants municipals d’EU d’arreu de Mallorca. A continuació, a mode de resum els acords adoptats per Esquerra Unida afecten principalment als punts següents:

1- L’aposta d’EU per l’estabilitat institucional en el marc de la defensa dels acords de 2007 i l’ombra de la manca d’assumpció de responsabilitats polítiques per la corrupció heretada de l’anterior legislatura

2 La preocupació d’EU davant l’actual binomi crisi+corrupció i les repercusions d’una crisi econòmica que està servint d’excusa per acomiadar treballadors i treballladores.

3 – Davant els fets ocorreguts aquesta setmana a l’Ajuntament de Palma EU considera l’actitud d’UM com una ruptura inadmissible de les regles del joc, insta a UM a rectificar i al PSIB-PSOE a propiciar aquesta rectificació. Així mateix expressa el seu ple suport als càrrecs del Bloc afectats i la defensa del seu dret constitucional a manifestar-se contra la corrupció.

4 – EU-Mallorca aposta per la reedició del Bloc x Mallorca, i a l’extensió d’aquesta fórmula als diferents municipis, així com l’aposta de candidatures unitàries del conjunt de l’esquerra.

5 Davant l’amenaça del regidor del PP de Palma, Rafel Duran, al company Eberhard Grosske des d’EU ens ratificam en les declaracions fetes en el seu dia, en el sentit que Rafel Duran era el màxim responsable polític del Consorci Palma Arena, investigat en aquests moments per la fiscalia anticorrupció, de la mateixa manera que ho està el patrimoni de Jaume Matas, vinculat justament al cas Palma Arena.

La Comissió Política de Mallorca, reunida avui dissabte, 28 de novembre de 2009, ha aprovat per unanimitat la següent resolució: (text íntegre)

1. EU de Mallorca saluda la presentació pública del Manifest conjunt contra la Corrupció promogut per diferents organitzacions cristianes de base, i es compromet públicament amb el compromís que les organitzacions signants denanen als partits polítics: defensar la transparència en el finançament del partit; capacitat d’autocrítica davant els errors; imparcialitat i mà ferma davant les faltes o delictes dels militants; recuperar amb urgència el sentit ètic de la praxi política.

2. Des d’Eu veiem amb preocupació el binomi crisi + corrupció, que marca la conjuntura política, i com s’està utilitzant la crisi econòmica com a excusa per acomiadar treballadors i treballadores, especialment al sector de l’hoteleria, on també s’han reconvertit enguany molts contractes de fixos a fixos discontinus, la qual cosa suposa, en la pràctica, que amb l’acabament anticipat de la temporada turística d’enguany, moltes persones no tindran accés a la prestació d’atur. En aquest sentit, EU ha presentat aquesta mateixa setmana al Congrés, complementària a la que hem presentat també com a Bloc al Senat, una proposta perquè els fixos-discontinus cotitzin un dia i mig per dia treballat, per així poder accedir a les prestacions.

Reivindicam també, que en aquests moments de crisi i incertesa per a molts ciutadans i famílies, s’ha d’exercir la màxima responsabilitat política i apostar per l’estabilitat institucional, partint del compromís programàtic signat el 2007. Si qualsevol altra força política es vol sumar a aquesta aposta per una societat illenca cohesionada i sostenible, benvinguda serà. No obstant, hem de reconèixer que l’ombra de la manca d’assumpció de responsabilitats polítiques per la corrupció heretada de l’anterior legislatura, planejarà per damunt les institucions del Pacte fins que no es prenguin decisions al respecte.

3. Davant els fets ocorreguts aquesta setmana a l’Ajuntament de Palma, des d’EU volem denunciar que la complicitat del PP i UM ha permès l’aprovació als pressuposts de l’Ajuntament de Palma que suprimeix el crèdit associat a dos alts càrrecs del Bloc per Palma. La motivació que ha explicitat UM per donar “llum verda” a l’aprovació d’aquesta esmena està directament associada a les protestes contra la corrupció en què han participat aquests dos càrrecs del Bloc.

Davant això, la Comissió Política de Mallorca acorda :

a) Expressar el seu ple suport als càrrecs del Bloc afectats i la defensa del seu dret constitucional a manifestar-se contra la corrupció;

b) Considerar l’actitud d’UM com una ruptura inadmissible de les regles del joc més elementals que han de presidir el funcionament de qualsevol govern de coalició.

c) D’acord amb el punt anterior, instar UM a rectificar i al PSIB-PSOE a propiciar aquesta rectificació. Cas contrari, és evident que ja no existirà cap raó perquè la resta de socis es sentin obligats a complir les regles del joc que acaben de ser trencades i la institució podria caure en una indesitjable situació d’ingovernabilitat que EU és la primera en voler evitar.

4. Sobre la política d’aliances, EU-Mallorca aposta per la reedició del Bloc x Mallorca, i a l’extensió d’aquesta fórmula als diferents municipis, així com l’aposta de candidatures unitàries del conjunt de l’esquerra. De la mateixa manera, el procés constituent de l’esquerra alternativa i verda impulsat des d’EU s’ha de concretar, als municipis i barris, en consultes participatives per elaborar la proposta política i programàtica de cara a les eleccions de 2011.

5. Davant l’amenaça del regidor del PP de Palma, Rafel Duran, al company Eberhard Grosske, per les afirmacions fetes per aquest darrer sobre la seva implicació en el cas Palma Arena, des d’EU ens ratificam en les declaracions fetes en el seu dia, en el sentit que Rafel Duran era el màxim responsable polític del Consorci Palma Arena, investigat en aquests moments per la fiscalia anticorrupció, de la mateixa manera que ho està el patrimoni de Jaume Matas, vinculat justament al cas Palma Arena. Per tant, l’amenaça del PP amb querelles és una altra vegada més del mateix en la no-assumpció de responsabilitats polítiques per la corrupció.

Share This