20091216_FOTO_ESTRANGERIAEsquerra Unida Illes Balears ha donat a conèixer avui matí en roda de premsa el posicionament crític de la formació davant la recent aprovació de la Llei d’Estrangeria, en vigor des del passat 13 de desembre. Han intervingut Carlos Martini, Responsable de l’Àrea d’Immigració d’EU, Aina Díaz Responsable d’Acció Política d’EUIB i Polítiques Sectorials d’EU-Mallorca amb representants de diverses entitats d’immigrants.

La responsable d’Acció  Política d’EUIB ha assenyalat ‘Considerem que s’ha perdut una gran oportunitat per regular la integració de la població immigrada de la nostra comunitat. Aquesta llei no dona cap alternativa social ni econòmica davant l’actual situació de crisi, agreujant-se així la discriminació i l’empitjorament de les condicions de vida de la població immigrant.

En paraules d’Aina Díaz ‘És una reforma que havia d’esser feta per imperatiu legal, ja que s’havia de transposar a la directiva europea de la vergonya. S’havia d’aplicar també la sentència del tribunal constitucional que declarava ‘inconstitucional’els artcles de l’anterior Llei d’Estrangeria que va promulgà el Partit Popular relacionats amb l’eliminació dels drets de reunió, associació o vaga pels estrangers no residents. Des d’EU considerem molt negatiu que el govern central no hagi aprofitat aquesta reforma per crear veritablement polítiques d’integració dels immigrants, limitant-se a una llei sancionadora que el que fa és mercantilitzar l’immigració i controlar-la com si de delinqüents es tractàs’.

La dirigent d’EU ha donat a conèixer els aspectes més negatius de la nova llei d’estrangeria, que es detallen a continuació:

 • Limita el dret a la reagrupació dels ascendents. Si un es vol dur cap a Espanya al pare o la mare ha de comptar amb un permís de llarga durada i apart els seus pares han de tenir més de 65 anys.

  Amb això no només es conculca el dret a reagrupació – reconegut ja nombroses vegades pel tribunal constitucional a les seves sentències i es recull també a la Declaració Universal dels Drets Humans). I és que tampoc es té en compte la realitat sociocultural de paisos emissor d’immigració com serien tots els africans, ja que allà l’esperança de vida no supera els 60 anys.

  Amb la qual cosa una llei orgànica que propugna una reagrupació per majors de 65 anys, és una llei que moltes vegades no s’aplicarà per defunció de la persona a la que va dirigida. Així que com a resultat més que de restricció s’hauria de parlar d’eliminació de facte del dret a reagrupament amb la mitjana d’edat estipulada.

 • S’augmenta de 40 a 60 dies l’estada als centres d’internament.

  Des d’EU volem denunciar que per extraditar una persona que estigui buscada a altre país per problemes penals no es pot estar més de 60 dies a un centre d’internament, a una pressó és molt menys temps. Per tant, tractem amb pitjors condicions a una persona sense papers que a un terrorista que haguem d’extraditar a un altre país.

 • En quant al tema de l’educació es vulnera el dret a la igualtat de condicions en l’accés a l’educació. Ja que tot i que el tribunal constitucional a les seves sentències ha reconegut que fins i tot els majors de 18 anys no residents haurien de tenir igualtat de condicions en l’accés a l’educació que els espanyols aquesta llei diu que no, negant fins i tot les beques als majors de 18 anys que estiguin estudiant i que no tenguin residència.
 • L’accés a la sanitat només es farà amb igualtat de condicions que els espanyols si la persona està empadronada. Amb la qual cosa es limita un dret fonamental reconegut tant a la Declaració dels Drets Humans com a la constitució espanyola.
 • Amb el tema de l’accés a les ajudes a la vivenda només podran accedir en igualtat de condicions les persones amb un permís de llarga durada, ni tans sols basta amb ser residents. Com a resultat òbviament s’incompleix i es conculca el principi d’igualtat que hauria de propugnar qualsevol llei espanyola amparada en la nostra constitució.
 • Es criminalitza a la immigració per molts de motius un d’ells és que es perseguiran els matrimonis mixtes intentant trobar si aquestes unions s’han realitzat per conveniència; es crean registres d’entrades i sortides d’immigrants. Així que lluny de crear polítiques integradores el que es busca és controlar qui entra i qui surt
 • L’arrelament per les persones que siguin aquí més de tres anys la llei diu que és ‘potestatiu’, vol dir que podrà regular-se al reglament però no obliga a això. Amb la qual cosa ens agradaria saber que pensa fer el govern central si qualque dia elimina l’arrelament i té aquí una bossa de gent sense regularitzar…que farà, optarà llavors per polítiques de persecució i expulsió?


Esquerra Unida ha anunciat que portarà a terme una Campanya d’Objecció de conciència a la Llei d’Estrangeria. Fent referència a un articulat molt concret de la llei : ‘qualsevol persona que tengui empadronada a casa seva a un altra persona que no visqui realment allà podrà ser sancionada de 501 a 10.000 euros’

Això implica una restricció aberrant del drets a ecolarització, educació  i sanitat de les persones immigrades. Ja que tots sabem que per accedir a l’educació, a la sanitat han d’estar empadronats. Així que si una persona no té un domicili estable i no es pot empadronar no podrà tenir els drets abans mencionats. Nosaltres des d’EU volem propugnar que això pot ser inconstitucional i els nostres serveis jurídics ho estudien en aquests moments.

Aquesta campanya consistirà en una crida a la societat civil a l’incompliment d’aquest article. Una crida a que expressin la seva solidaritat empadronant a aquelles persones que ho necessitin ja sigui per fer front a les polítiques educatives o de sanitat de la seva comunitat, per garantir el dret a l’escolarització dels infants, o el dret a la sanitat per a qualsevol persona immigrada. Drets tots ells que des d’EU considerem molt més important que no pas el control que vol fer el govern central de les persones que viuen a cada ciutat.

En resum es tracta, com ja veníem denunciant no sols des d’EU, sinó des de multitud de col·lectius socials i antirracistes, d’un text que endureix l’actual normativa, i aprofita el context de crisi per situar les persones immigrades en una situació de major vulnerabilitat, se les deshumanitza i se les tracta simplement com a mà d’obra barata, creant un marc jurídic per al racisme social.

Share This