El departament de Cooperació Local presenta un estudi per incorporar nous elements d’anàlisi sobre finançament municipal

foto_181209_amb_rosselloEn el marc del Saló d’Actes de la FELIB ( Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears), Miquel Rosselló, conseller de Cooperació Local; Joan Ferrà, president de la FELIB; Llorenç Pou i Joaquin Alegre, professor del departament d’Economia Aplicada de la UIB, han presentat l’estudi “Finançament municipal: els ingressos dels ajuntaments de Mallorca”.

Aquest vuitè volum de la col·lecció OPL és complementari amb el que va inaugurar aquesta col·lecció, “Finançament municipal: anàlisi de la despesa no obligatòria dels ajuntaments de Mallorca” i que completarà un tercer estudi sobre finançament municipal a publicar pròximament.

Miquel Rosselló ha comentat que aquest estudi és una aportació en forma d’anàlisi exhaustiva de la procedència del finançament municipal dels ajuntament de Mallorca, en quan a taxes i impostos per aportar nous elements al debat que s’està donant a diferents fòrums, entre ells la FELIB i la FEMP (Federació Espanyola de Municipis i Províncies) sobre el sistema de finançament municipal actual i possibles alternatives. Aquests estudis han demostrat que aquest sistema està clarament descompensat. En aquest aspecte recordà que “un 27’65 % de la despesa municipal del conjunt dels municipis de Mallorca es destina a activitats estipulades com a no obligatòries. Aquesta dada s’incrementa fins el 53’81% si parlam dels municipis amb menys de 5.000 habitants”.

L’estudi és obra de Llorenç Pou i Joaquin Alegre, professors del departament d’Economia Aplicada de la UIB. A més de la versió impresa, es pot descarregar en versió electrònica des de l’espai web del departament de Cooperació Local: www.conselldemallorca.net/cooperaciolocal

Share This