A la reunió conjunta de les Presidències d’EU celebrada ahir es va aprovar per unanimitat la
següent resolució sobre la situació política, a més de lamentar profundament la mort de la
companya Rosa.


* Situació a l’Ajuntament de Palma


Els escenaris que es plantegen a l’Ajuntament de Palma són diversos. Nadal ha de dimitir
com a regidor i, si no, se l’ha de suspendre de militància d’UM com va passar amb Vicens,
que és per altra banda el mateix que va fer Nadal quan era President d’UM i al segon se li
decretaren mesures cautelars. Si la dimissió de Nadal no es produeix i UM no el suspèn de
militància, en aplicació del Codi ètic aprovat pel Pacte, suposaria una ruptura del mateix, i els
partits del Pacte haurien de reaccionar de manera urgent.


Pel que fa als Pressupostos municipals, UM a Palma ja ha alterat en reiterades ocasions, amb
la seva abstenció davant les esmenes del PP als comptes de 2010, les regles de joc del Pacte.
Si no es subsana això, no serà possible recuperar la normalitat a la institució, i només
quedaran ds escenaris possibles: la sortida d’UM del govern municipal o la reformulació de
les regles del joc del pacte global.


Des d’EU volem manifestar la nostra solidaritat i suport a les dues companyes d’EU i el
Bloc,Emylse Mas i Sara Mulet, els càrrecs de les quals poden ser suprimits com a
conseqüència d’aquesta ruptura de les regles del joc per part d’UM, i reiteram que no
admetrem que siguin les damnificades d’allò que elles i des d’EU hem defensat des de fa
mesos, la dimissió del Sr. Nadal, amb la qual ara tothom sembla estar d’acord.


* Sortida d’ERC de les àrees de govern


EU valora negativament la sortida d’ERC de les àrees de gestió del Govern, el Consell i
l’Ajuntament de Palma, sobretot perquè suposa trencar amb la necessària unitat d’acció de
l’esquerra que sempre hem defensat. La decisió d’ERC, tot i afirmar en la seva resolució que
no ha d’afectar el funcionament del Bloc ni del Pacte, és un error en el fons i en la forma. En
el fons, perquè la situació política és igualment difícil per a tots els membres del Bloc, i en la
forma, perquè no s’ha comunicat ni pactat amb els socis de coalició una decisió que
consideram trascendent. A més a més, el moment polític no és el més adient, ja que és en
aquests dies que l’avanç dels procediments judicials dóna la raó a les posicions defensades
per EU i el Bloc davant la corrupció, i a l’aposta que vàrem fer al nostre darrer Consell Polític
perquè siguin els corruptes els que se’n vagin de les institucions.


* Eleccions anticipades


Una de les propostes que han aparegut al debat polític i mediàtic aquestes setmanes ha estat
la convocatòria d’Eleccions anticipades, també defensada per ERC per justificar la seva
decisió. Pel que fa a aquesta proposta, des d’EU consideram que la sortida de Bartomeu
Vicens del Parlament, condemnat a presó per corrupció, era des de feia temps una passa
necessària per recuperar la normalitat parlamentària, i la seva substitució retornarà al Pacte
la majoria necessària per dur endavant les mesures legislatives acordades al Pacte
programàtic de 2007.


No creiem que la convocatòria d’Eleccions anticipades, que per altra banda és potestat del
President, suposi cap avanç significatiu en relació a la situació actual, ja que no afectarien als
Consells Insulars, ni tampoc als Ajuntaments. I perquè no hi ha cap mecanisme legal que
impedeixi als partits amb diputats i diputades imputades els tornin a presentar a les seves
llistes. A més a més, la celebració d’eleccions al marge de les municipals i insulars, unit a la
difícil conjuntura, resultaria en un elevadíssim nivell d’abstenció.


Justament per recuperar la confiança necessària entre les institucions i la ciutadania, des
d’EU impulsarem al màxim iniciatives que permetin la participació quotidiana i efectiva dels
ciutadans i ciutadanes en el control de l’acció pública, així com mesures per a la modificació
de les lleis que a nivell d’Estat permeten que les persones acusades de corrupció puguin
desplegar amb normalitat la seva activitat política.


* Situació al Consell de Mallorca


La situació al Consell de Mallorca després de l’abandó de Joan Lladó de la Conselleria
d’Interior ens obliga als altres socis per una qüestió de responsabilitat de coalició a assumir
les àrees de gestió que ERC va abandonar i, per tant, també les dificultats al·ludides. Des
d’EU facilitarem la recerca de la millor solució possible sempre que no desdibuixi la bona
feina desenvolupada fins a la data pel company Miquel Rosselló.


* Corrupció

Des d’EU volem manifestar la nostra satisfacció, per l’evolució recent en els processos
judicials oberts, i les seves conseqüències, a les quals pensam que hem contribuït des de la
nostra lluita, en el terreny d’allò polític, contra la corrupció. Des d’EU valoram que l’abandó
del seu escó per part de Bartomeu Vicens és una primera passa necessària per a la
recuperació de la normalitat parlamentària.


No obstant, pel que fa a la situació del Sr. Nadal, a qui se li ha decretat la retirada del
passaport i la compareixença periòdica davant el jutge, reiteram la seva petició de dimissió, i
si aquesta no es fa efectiva des d’EU exigirem el compliment del Codi Ètic signat pels partits
del Pacte fa unes setmanes, que assenyala clarament que els càrrecs electes i executius han
de dimitir o ser cessats si se’ls apliquen mesures cautelars.


També valoram de manera molt negativa l’actitud de la presidenta del Parlament, Maria
Antònia Munar, que divendres va aprofitar la seva condició d’aforada per no comparèixer
davant el jutjat d’instrucció, a diferència del Conseller Grimalt, que també se’n podria haver
aprofitat i no ho va fer, facilitant així la feina de la Justícia.


* Discurs del PP sobre inestabilitat del Pacte i corrupció


Des d’EU volem rebutjar de ple l’actitud del Partit Popular (PP), qui a pesar de tenir una
responsabilitat directa en tot allò que té a veure amb la corrupció heretada de l’anterior
legislatura, s’ha dedicat en les darreres setmanes a acusar el Pacte d’inestabilitat i paràlisi.
Una paràlisi que no ha existit, com demostra la intensa activitat parlamentària i de gestió que
s’ha desenvolupat, i una inestabilitat política a la qual, en tot cas, el PP hi ha contribuït
enormement, des del moment en què enlloc d’assumir cap mena de responsabilitats
polítiques pels nombrosos casos de corrupció que tenen oberts (de fet, tenen tres diputats
imputats al Parlament, un nombre important de casos que afecten a dirigents actuals i
càrrecs del PP de l’anterior legislatura, i el seu ex-president pendent de comparèixer el març
davant els tribunals), han volgut donar lliçons als altres, repetint com un “disc rallat”, en
paraules del seu president provisional, que són l’alternativa, i és cert: són el retorn a la
corrupció, el clientelisme, la mala gestió i el desenvolupisme.


* El 2010


El 2010 es presenta com un any difícil per a les Illes Balears, sobretot si tenim en compte que
ja hi ha, en aquests moments, prop de 100.000 persones sense feina. Les dimissions
reclamades per EU, i que a poc a poc es van produint, han de donar pas a una etapa de
serenor i de recuperació de la confiança entre els polítics i la ciutadania.
Des d’EU dedicarem tots els nostres esforços a les institucions i al carrer per fer el 2010 a fer
allò que ha de fer una força que es reclama de l’esquerra alternativa: ser un instrument útil al
servei dels treballadors i les treballadores, del canvi social i polític. I per això impulsarem el
Procés Constituent de l’esquerra alternativa i verda, així com la necessària i urgent definició
de les nostres coalicions unitàries, tant del Bloc per Mallorca com d’Eivissa pel Canvi, i totes
aquelles propostes unitàries que permetin que les polítiques d’esquerres, al servei de les
persones i del medi, es facin efectives.

 

Share This