La Regidoria de Benestar Social comptarà amb més recursos humans per a gestionar més eficaçment la demanda ciutadana dels serveis socials municipals

signatura_23_des_09La Consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració, Josefina Santiago, el Tinent de Batlessa i Regidor de l’Àrea de Benestar Social, Participació i Cultura de l’Ajuntament de Palma, Eberhard Grosske, i el director general d’Atenció a la Dependència, Joan Manel Rosa, han signat avui un conveni de col·laboració amb l’objectiu d’optimitzar els recursos públics en el que fa referència principalment a l’atenció de les persones en situació de dependència i en la promoció de l’autonomia personal.

Segons la llei, és competència de totes les administracions públiques regular i garantir mesures per a promocionar l’autonomia personal i prevenir i abordar les situacions de dependència.

En aquest sentit, els Ajuntaments constitueixen la porta d’accés de major proximitat i immediatesa per als ciutadans cap als serveis socials, i esdevenen el primer nivell de recepció de la demanda en aquesta matèria.

Per aquest motiu, a través del conveni signat avui, la Conselleria d’Afers Socials, a través de la Fundació Balear d’Atenció i Suport a la Dependència, derivarà a la Regidoria de Benestar Social un total de 18 treballadors socials a fi d’agilitar i optimitzar la gestió municipal dels serveis socials a nivell general, però prioritzant l’atenció a les persones en situació de dependència. Aquest esforç econòmic i humà revertirà directament en la ciutadania, en forma d’una atenció més eficaç i ràpida.

 

logo_benestar_en_xarxa logo_caib_afers_socials

Share This