gaspi_abrilAvui matí ha tengut lloc una roda de premsa amb Gaspar Llamazares, portaveu parlamentari d’EU a nivell estatal al congrés dels diputats per tal de compartir el balanç polític parlamentari d’esquerra unida a nivell federal durant aquest any 2009.

Ha fet un repàs als posicionaments mantinguts per IU al llarg d’aquesta legislatura i ha donat a conèixer quines seran les prioritats durant els pròxims mesos de l’any 2010. Any nou que IU espera que sigui el de la recuperació econòmica i sobre tot, l’any de la recuperació del treball amb sostenibilitat. És a dir la recuperació del treball, la justícia social i el desenvolupament sostenible al nostre país.

L’ha acompanyat David Abril, Coordinador d’EUIB que ha presentat al dirigent d’EU resaltant la seva intensa i reconeguda activitat política i parlamentària. Abril ha assenyalat al respecte ‘Tenim pocs palamentaris però tots són reconeguts per la seva tasca amb una activitat que al llarg del 2009 ha destacat sobre tot, com no podia ser d’altra manera, per defensar d’una alternativa d’esquerres davant la crisi econòmica, o dit en altres paraules, propostes polítiques perquè la crisi no la paguin els de sempre, els treballadors i treballadores. Però també a moltíssims temes on sempre hi ha hagut una veu d’esquerres, clara, alternativa i ecologista en el parlament de l’estat espanyol, en oposició a les polítiques de guerra, a l’enviament de tropes a l’Afganistan. En matèria d’alternativa ambiental i no només econòmica i de treball. És a dir, que s’han abordat moltíssims temes des d’aquesta poca representació que tenim i a pesar d’aquest milió de vots’.

Cal recordar al respecte que fa només dues setmanes per l’associació de periodistes parlamentaris que va premiar precissament a Gaspar Llamazares per ser el millor orador del Congrés dels diputats, a l’altre diputat d’ICV per ser el més actiu i el senador d’EUiA de l’Entesa catalana de Progrés, Joan Josep Nuet, com a senador revelació.

Una activitat política en la que també hi ha hagut temes relatius a les Illes Balears. Una d’elles una proposició de llei i una proposició no de llei per a la modificació de la llei de seguretat social que afecta als treballadors fixos discontinus, un col·lectiu molt present a la nostra comunitat autònoma i que proposa entre d’altres coses que es modifiqui el temps mínim de cotització perquè puguin cotitzar un dia i mig i això els permeti entre d’altres, accedir a la prestació d’atur a la que ara molts d’ells no tenen accés en un moment de complicació econòmica i amb una temporada com la d’enguany on la gent ha cotitzat encara menys del que cotitzava altres anys. Una proposta que està previst que Gaspar Llamazares defensi a la comissió de treball del Congrés dels diputats el proper mes de febrer.

També el paquet de mesures que fa uns quinze dies va presentar el grup parlamentari federal per lluitar contra la corrupció, propostes que afecten a diferents àmbits i que en alguns casos són aportació d’Esquerra Unida Illes Balears, com és limitar el règim dels aforats, incompatibilitat que nosaltres defensam que han de tenir els responsables polítics i els càrrecs electes i executius respecte al que són activitats econòmiques o privades de qualsevol tipus.

Balanç 2009: l’any de la crisi econòmica, la corrupció i la confrontació política

Gaspar Llamazares ha presentant un balanç del que ha significat aquest any que podríem denominar com ‘anus horribils’, de la situació econòmica del nostre país i establir algunes línees de futur per al pròxim any 2010.

Resumint l’any 2009 serà recordat com l’any de la crisi econòmica, l’any de la corrupció i l’any de la confrontació política. És a dir l’any de les tres ‘C’…cap d’elles recomanable, ni la crisi, ni la corrupció ni la confrontació política .

En aquest sentit nosaltres també reconeixem aquest any 2009 com l’any en què un govern, el del partit socialista adoptà l’estratègia de la improvisació, de la falta de ‘rumb’ i de la ‘geometria variable’ al Congrés dels diputats

Que ha tengut com a conseqüència el que no diu el PSOE, i és que aquestes iniciatives han estat erràtiques, en alguns casos regressives, tot i que és cert que el PSOE ha conseguit tirar endavant la majoria de les seves iniciatives. I per altra part han traslladat als ciutadans i en particular a l’esquerra una imatge de confusió i de manca de lideratge davant la crisi. Per tant, any de crisi i any també de desconcert.

Nosaltres hem defensat al llarg d’aquest any que existeix una sortida d’esquerres a la crisi. Que existeix una sortida on es reparteixen de manera equilibrada càrregues i beneficis i malauradament el govern no ho ha considerat així.

IU ha defensat al llarg d’aquest any que la regeneració democràtica és també una prioritat, que la qüestió de la corrupció no és únicament un instrument en mans d’un partit front un altre partit, sino que és una exigència democràtica la regeneració de la vida política. I per tant des d’IU trobem a faltar encara el lideratge també del govern en matèria de regeneració democràtica.

D’altra banda al llarg de 2009 el govern ha capgirat el diàleg entre civilitzacions en el que podríem denominar la impotència en matèria de política exterior. La qüestió sahrauí, la situació de Haidar. També allò relatiu a Afganistan o a Palestina demostren que el govern té una profunda incapacitat també per a liderar una política de diàleg en l’ambit internacional.

Aquest és el resum d’IU d’aquest període on hem vist també mesures molt regressives, incomprensibles en un govern d’esquerres com han estat, sens dubte la nova llei d’estrangeria, que retrocedeix encara més en relació a la llei anterior. I per altra part la fi de la jurisdicció universal al nostre país, i que ja hem pogut trobar a faltar en relació a Gaza i que tornarem a anyorar en relació a d’altres casos els pròxims mesos.

Línees de futur d’IU: Una sortida d’esquerres a la crisi

El que farà Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya al Parlament i el que farem a més de forma coodinada amb ERC, amb el BNG i amb Aralar serà d’una banda anar configurant un pol d’esquerres exigent en el Parlament Espanyol. En algunes qüestions ho hem ana fent els darrers mesos i creiem que és un balanç positiu a pesar de la nostra ‘pequeñez’. És a dir, que les distintes organitzacions de l’esquerra pesin tant o més que la suma dels seus membres. Aquest és un objectiu que hem anat assolint al llarg dels darrers mesos.

IU seguirà defensant com a prioritat per al nou curs polític que existeix una sortida d’esquerres a la crisi, que no és únicament que els treballadors no perdin drets sino que els treballadors no sofreixin els principals embats de la crisi sobre les seves espatlles. Que la crisi es solventi d’una manera justa en càrregues i en beneficis. En la nostra opinió aquesta questió resta pendent i per a nosaltres és una prioritat per al 2010 on per desgràcia continuarà la situació de crisi actual.

Regeneració democràtica: IU continuarà la seva lluita contra la corrupció

D’altra banda al llarg dels propers dies des d’IU intentarem coordinar iniciatives de regeneració democràtica, mesures per a la lluita contra la corrupció.

Mesures contra la corrupció que tenen a veure, i és cert amb la transparència i la exigència en les institucions i en els partits polítics, però que tenen a veure també amb qualque cosa oculta, a la que en la nostra opinió no se li ha donat suficient importància, i és el que podríem anomenar ‘els corruptors’. I és que ‘els corruptors’ estableixen un binomi mutuament necessari que és la especulació i la corrupció: especulació urbanística i financera i corrupció política.

Per a nosaltres tant important com lluitar contra la corrupció política mitjançant mesures de transparència als partits i a les institucions democràtiques (modificant la llei de contractes o la llei electoral) són també les mesures en l’àmbit econòmic acabant amb els doblers negres i acabant també amb l’economia submergida, que és encara el 20% de l’economia del nostre país i superior encara a la majoria dels paisos de la Unió Europea.

En quant a la política de regeneració democràtica Llamazares ha anunciat que un cop comenci el període ordinari de sessions IU també proposarà que el Govern adopti un paquet de 40 mesures que vagin més enllà d’aquests ‘cods ètics’. Codis ètics que en la nostra opinió són imprescindibles, necessaris però que necessiten esser complementats per mesures de caràcter legislatiu.

En concret, en opinió de IU és necessari adoptar mesures en relació a l’especulació financera internacional, com la tasa Tobin. Imprescindible també prendre mesures respecte a l’especulació urbanística, al nostre país les plusvalues generades per la intervenció pública es converteixen en beneficis privats, cosa que no passa a cap lloc d’Europa. També es fa necessari prendre mesures legislatives en d’altres matèries com són les relatives al finançament dels partits o com és la campanya electoral de les forces polítiques.

En resum, una lluita contra la corrupció que IU durà endavant en un doble sentit: lluita contra la corrupció econòmica on es generen els doblers negres que després va a parar a la corrupció política. I lluita contra la corrupció política amb mesures de transparència però també mitjançant modificacions legislatives.

Drets Civils: Concreció del panorama sudiovisual i Dret a la informació

3. Un altra de les línees fonamentals serà la relativa als Drets Civils. Està pendent encara la configuració del panorama audiovisual en el nostre país, en els darrers dies s’han produit diversos debats. Nosaltres pensem que allò fonamental d’aquest debat hauria de ser també la participació dels ciutadans en el panorama audiovisual, no només la participació de les empreses. Per al govern no sembla ser una prioritat.

I en matèria de Drets Civils està també el Dret a la Informació, dret que al nostre país encara no està reglamentat. El dret a la informació pública anunciada per part del govern en diverses ocasions mitjançant una iniciativa legislativa però encara no presentada davant el Congrés dels diputats. La llei de Informació pública que fa que al nostre país, en compliment d’una llei que data de 1960, es puguin considerar secrets pràcticament tots els documents de l’administració. Amb la qual cosa l’administració pública brilla per la seva absència.

Mesures en matèria de política d’Economia Sostenible

Per últim IU presentarà també iniciatives en relació a l’Economia sostenible. Nosaltres som crítics davant el document presentat pel govern, és més un ‘cajón de sastre’ on s’incorporen totes les mesures econòmiques que una vertadera estratègia de desenvolupament sostenible. IU considera que el desenvolupament sostenible és també una carència en la política econòmica del govern. Tenim com a mostra la recent aprovació per part del govern de la mesura sobre el almacenatge de residus nuclears que nega tota la política que venia anunciant el govern de calendari de tancament de centrals nuclears i vinculació al calendari de tancament de l’aprovació del almacenatge de residus nuclears. No hi ha calendari de tancament i per contra el govern accelera en l’aprovació del almacenatge de residus negant a la pràctica una política de desenvolupament sostenible.

Política exterior: No a la guerra….ara a l’Afganistan

IU continuarà adoptant mesures en matèria de política exterior, així ho ha anunciat Gaspar Llamazares que ha volgut resaltar la profunda preocupació d’Esquerra Unida davant l’anunci del govern en relació a l’Afganistan. En paraules del dirigent d’EU ‘que el govern que va abanderar al seu moment, com a identitat pacifista la retirada de tropes d’Irak sigui ara el que dobla el nombre d’efectius militars a l’Afganistan no deixa de ser una paradoxa’

‘I no deixa de ser una paradoxa tampoc que el govern que ha anunciat com a principal estratègia a l’Afganistan, ‘l’afganització’ és a dir una estratègia política i civil sigui precissament qui doni fonamentalment una resposta militar. Una resposta militar que com hem dit abans, dobla en número la presència de militars espanyols que el mateix govern es trobà a l’inici de l’any 2004 i que amb aquest increment de 500 militars suposarà un contingent molt important a l’Afganistan que en cap cas afavorirà el procés de pau en aquell país, ni la reconstrucció, ni la seguretat, sino que en la nostra opinió es subordinarà a la estratègia de guerra antiterrorista dels Estats Units allargant sense cap necessitat el dolor i el patiment de la població civil a l’Afganistan.

Davant això Llamazares ha anunciat al respecte que donat que el canvi de política del govern és tan important en matèria de presència de tropes a l’exterior i el canvi quantitatiu i qualitatiu de presència a l’Afganistan, IU demanarà la compareixença pública del President Zapatero per tal de que expliqui quines són les raons per a aquestes paradoxes en matèria de política exterior, més enllà del ‘bon rollito’ que Zapatero pretén mantenir amb el president Obama

Share This