L’increment de recursos humans als CMSS fa possible aquesta disminució del temps d’espera, tot i l’augment de la demanda provocada pel tsunami social anunciat pel Regidor de Benestar Social, Eberhard Grosskeclip_image006

Aquesta gràfica correspon a la mitjana de dies d’espera a la que els usuaris estan sotmesos per rebre atenció dels centres municipals de serveis socials. Així, es pot veure que la mitjana de dies d’espera ha passat del seu punt més àlgid la primera setmana d’abril (81dies) a la dada més baixa en el tancament de l’any 2009 amb 42 dies de mitjana.

CONCEPTE DE LA LLISTA DE D’ESPERA

Eberhard Grosske ha explicat avui en roda de premsa que els centres municipals de serveis socials representen la primera porta d’entrada de totes aquelles persones que necessiten l’ajuda de l’administració per garantir la subsistència idònia dels seus nuclis familiars.

La forma en que es gestiona la demanda als centres de serveis socials és similar a la manera en que s’atén als centres de salut : es fa una primera diferenciació dels casos urgents i dels no urgents. Els casos urgents són atesos de forma immediata en el mateix moment i no passen a conformar llista d’espera. Es consideren casos urgents els següents:

– Persones sense accés a aliments

– Persones sense accés a la vivenda

– Persones en situació de maltractament o abandonament (especialment dones, infants i persones majors).

La resta de casos són els que requereixen d’una feina social més profunda i són derivats als treballadors socials per a l’obertura del corresponent expedient, i són atesos per ordre d’entrada, conformant la llista d’espera.

MESURES IMPLEMENTADES

A arrel de la situació de crisi econòmica que va començar a mostrar els seus efectes socials a l’any 2008, la demanda d’ajuda als CMSS s’ha vist incrementada molt notablement. Naturalment, aquest augment de la demanda ha tingut un impacte sobre les llistes d’espera als centres municipals de serveis socials.

Per atendre aquesta llista d’espera i disminuir al màxim el nombre de dies, des de la Regidoria de Benestar Social es va posar en marxa el projecte “Obrint el Pas”, que consistia en la incorporació de 6 nous treballadors socials als centres municipals de serveis socials i la distribució rotativa dels mateixos, a fi d’optimitzar els recursos humans i proporcionar una atenció més ràpida i eficaç a les persones amb demanda d’ajuda.

L’any 2010 està prevista la incorporació de 2 treballadors socials més que es sumen als 18 transferits des de la Conselleria d’Afers Socials per atendre fonamentalment els casos relacionats amb dependència. En total, respecte al 2008 el nombre de treballadors socials als CMSS haurà augmentat un 65%.

Grosske ha explicat que la intenció de la Regidoria de Benestar Social és continuar ampliant els recursos humans i modernitzant els processos d’atenció als usuaris, de manera que la mitjana de dies d’espera experimentin una tendència a la baixa fins aconseguir, o si més no apropar-se, a la llista d’espera zero.

AUGMENT DE DEMANDA ALS CMSS – CASOS NOUS OBERTS AL 2009

clip_image008

Cal posar en valor aquest descens de les llistes d’espera posant-lo en relació amb l’augment de demanda que han patit els centres municipals de serveis socials. En total, de gener a setembre s’han obert un total de 4795 nous expedients, un 30% més sobre el mateix període del 2008 (l’ncrement del 2008 respecte al 2007 va ser de només l 10%). Així doncs, es pot dir que amb una demanda més alta que mai el temps d’espera per a ser atès és més reduït que mai.

Amb aquest augment d’expedients nous oberts de gener a setembre del 2009, el total de casos treballats durant aquest període s’eleva a 8.387, que representa 1.443 expedients més que al mateix període del 2008, (40%). El número total de persones ateses al 2009 és de 24.053 mentre que al 2008 va ser de 20.067.

Share This