La coalició sencera considera imprescindible que Unió Mallorquina es pronunciï amb claredat sobre la seva continuïtat, quan ja fa més d’un mes que la Fiscalia li va retirar el passaport com a mesura cautelar.


El Grup Municipal del Bloc per Palma, coalició formada per Esquerra Unida, PSM-Entesa Nacionalista, Els Verds i Esquerra Republicana, demana a Miquel Nadal que abandoni la seva acta com a regidor municipal a l’Ajuntament de Palma.

Tot i la seva condició de regidor elegit democràticament i avalat per les urnes, el BLOC per Palma, vol fer recordar al regidor d’Unió Mallorquina que Palma i Balears necessita un gir cap a la transparència democràtica. Així mateix, vol recordar a UM que ha d’exigir al seu regidor a Palma el compliment del Codi Ètic, firmat amb el BLOC i el  PSOE.

En el Codi Ètic, es fixa l’assumpció de responsabilitats i “la corresponent dimissió o cessament dels càrrecs polítics en el cas que es dicti acta de processament o obertura de judici oral a instància del ministeri fiscal o adopció de mesures cautelars penals contra una persona imputada per presumptes delictes relacionats amb el compliment de les funcions pròpies del càrrec polític”.

El plenari de dia 25  i la reunió de la direcció d’UM,  que es celebrarà el mateix dia, marquen una frontera que, cas que el Codi Ètic no es compleixi i depenent de les decisions que el Sr. Nadal i el seu partit adoptin, obligarà, de manera immediata,  a prendre mesures en el terreny polític i institucional.

Share This