Es tracta d’una mesura contrària als interessos dels treballadors i les treballadores, i molt més en temps de crisi

edad_de_jubilacionDes d’EUIB volem manifestar el nostre total rebuig a la proposta que avui 29 de gener de 2010 aprovarà el Consell de Ministres, de modificació del sistema de pensions per entre altres qüestions retardar l’edat de jubilació a l’Estat espanyol, fins als 67 anys. Per a EU, la proposta del govern va en el mateix sentit que les propostes dels darrers dies fetes públiques pel president de la patronal, Gerardo Díaz-Ferran, que proposava retardar-la fins i tot fins als 70 anys.


No es tracta, en absolut, d’una mesura que es pugui defensar des d’una perspectiva d’esquerres ni progressista, ja que objectivament va en perjudici dels treballadors i treballadores, en uns moments de crisi econòmica en què el que fa falta és justament el contrari: mesures per repartir la feina, com ara la reducció de la jornada laboral, o polítiques actives perquè els milions de persones que hi ha sense feina o els joves que s’hi incorporin al mercat laboral puguin accedir a un lloc de treball i així, cotitzar.


L’argument utilitzat pel govern central, de què la mesura és necessària “per mantenir el sistema de pensions” és del tot demagògic, i contrasta amb els enormes beneficis de les entitats bancàries (el BBVA, per exemple, va presentar l’altre dia un benefici net, el 2009, de 4.218 milions d’euros), i l’absència d’una política fiscal progressiva, és a dir, que paguin més els que més tenen.


En el cas de Balears, on els índexs de temporalitat i precarietat són importants, i les pensions són les més baixes de l’Estat, perquè la gent no té oportunitat de cotitzar més i per més temps, els resultats de les polítiques de govern poden ser nefastos, ja que moltes persones del sector serveis a dures penes arriben a jubilar-se als 65 anys, que és l’edat establerta actualment.


Cal recordar, finalment, que en la línia contrària a la plantejada pel govern central, el grup parlamentari d’IU/ICV va presentar fa us dies una proposta perquè les persones jubilades de manera forçosa, si han cotitzat 35 anys, puguin cobrar el 100% de la prestació, com passa a altres països de la UE.

Share This