També  s’han dut a terme reformes generals de les instal·lacions i eliminació de barreres arquitectòniques.

ajpalma_050210El centre municipal de serveis socials d’estacions és el que dóna cobertura als barris de Pl. Toros, Son Oliva, s’Olivera, Bons Aires, Arxiduc i Marqués de Fontsanta. L’edifici on actualment s’ubica el centre va ser ocupat al 2002, i patia deficiències greus en les instal·lacions, a més de no comptar amb les característiques d’accessibilitat necessàries.

Per donar solució  a aquestes deficiències, des de el 2008 es va començar a treballar en un pla d’intervenció general a l’edifici, que s’ha dividit en dues fases de reforma. Aquesta intervenció no només solventa els problemes de les instal·lacions, però a més representa una ampliació de l’espai útil del centre de més del 58%.

El Regidor de l’Àrea de Benestar Social, Participació i Cultura, Eberhard Grosske, ha inaugurat avui el nou espai del CMSS d’Estacions, i ha explicat que gràcies als fons econòmics rebuts a partir del Fons Estatal d’Inversió Local (FEILO) al 2009, s’ha dut a terme aquesta primera fase de reforma, que ha representat una inversió total de 579.745,14 €.

Les reformes realitzades consisteixen en:

  • Divisió de l’altura de l’espai per crear un nou pis, ampliant la superfície útil del centre. Així es passa de 253m2 a 401m2.
  • Eliminació de barreres arquitectòniques
  • Instal·lació d’una nova xarxa elèctrica, d’aigua, sanejament i climatització a la part ampliada.
  • Construcció de banys adaptats per a minusvàlids

Amb els recursos provinents del FEILO 2010 està prevista la realització d’una segona fase de millores al centre, que inclourà l’ampliació de la superfície un 45% més, fent que el centre passi a tenir 515m2. Amb aquesta segona inversió, que serà de 400.000€, s’haurà doblat la superfície útil del centre d’estacions, fet que revertirà en una millor atenció de cara als ciutadans.

Share This