Al nou plec de condicions aprovat recentment s’incrementa el pressupost destinat a aquest servei, per poder passar de 20.000 a més de 25.000 hores mensuals.

ajpalma_130210El Tinent de Batlessa i Regidor de l’Àrea de Benestar Social, Treball, Participació i Cultura, Eberhard Grosske, ha manifestat avui en roda de premsa que des de la Regidoria de Benestar Social s’ha fet un gran esforç per a que, en la situació de crisi econòmica en que ens trobem, on els recursos públics són més limitats i en canvi les necessitats socials són més elevades, es pugui augmentar un servei tan important com és el d’ajuda a domicili.

En aquest sentit, Grosske ha explicat que tot i que els pressuposts generals de l’Ajuntament de Palma per aquest any 2010 s’han reduït un 13%, el pressupost del SAD s’ha incrementat un 14%, que signifiquen 670.000€ més que en el 2009. El cost total del SAD per al 2010 serà doncs de 5.410.000€ en comparació als 4.742.000 que s’invertiren en el 2009.

Així mateix, Grosske ha explicat que amb aquest increment del pressupost, al 2010 es podrà  augmentar un 25% el nombre d’hores mensuals d’aquest servei, que passarà de 20.113 hores mensuals al 2009 a 25.010 hores mensuals al 2010. Aquest nombre d’hores de servei que es proporcionaran al 2010 representa també un increment del 65% respecte a l’any 2006, darrer any complet de gestió de l’anterior legislatura, on la mitja d’hores mensuals era de 15.112.

El Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) ofereix una atenció professional i personalitzada amb persones amb necessitats, especialment gent gran i persones amb discapacitat, perquè puguin gaudir del màxim d’autonomia personal i mantenir-se integrats al seu entorn més directe: casa seva i el seu barri.

En aquest sentit, el SAD proporciona servei en un ampli ventall d’àmbits, des de l’atenció de caràcter domèstic (manteniment de l’habitatge), de caràcter personal (higiene, control de medicació, suport a la mobilitat) i altres serveis de caire rehabilitador, integrador, tècnic i psicosocial.

Share This