LA BREGA DEL PP INVALIDA LES SEVES CRÍTIQUES AL GOVERN DE PACTE


Per a EU, les bregues del PP davant la visita dels seus màxims dirigents a nivell nacional aquest cap de setmana evidencien que les divisions internes que pateix el principal partit de l’oposició invaliden les seves constants crítiques al Pacte.

Cal tenir en compte que el PP utiliza com un dels seus principals arguments contra el Pacte la seva pluralitat, i el fet que siguin diversos partits que s’hagin unit per governar, adduint que les diferències entre ells dificulten l’acció de govern. No obstant, les divisions que han fet paleses aquests dies, amb el creuament de declaracions i lideratges contraposats de Delgado, Rodríguez, Bauzá (per esmentar-ne només alguns d’ells) demostren que hi ha gairebé més PPs que partits del Pacte.

De fet, el PP s’hauria d’interrogar, segons el coordinador d’EU, David Abril, perquè cap partit no va voler pactar amb ells el 2007, i encara no han fet ni aquesta reflexió, ni sembla que avancin en el necessari reconeixement dels seus errors durant l’anterior legislatura, molts d’ells en forma de corrupció política.

BENESTAR SOCIAL: LES LLISTES D’ESPERA ALS CENTRES MUNICIPALS DE SERVEIS DEVALLEN UN 48% AL LLARG DEL 2009

L’increment de recursos humans als CMSS fa possible aquesta disminució del temps d’espera, tot i l’augment de la demanda provocada pel tsunami social anunciat pel Regidor de L’Àrea de Benestar Social, Participació i Cultura de l’Ajuntament de Palma, Eberhard Grosske.

Aquesta gràfica correspon a la mitjana de dies d’espera a la que els usuaris estan sotmesos per rebre atenció dels centres municipals de serveis socials. Així, es pot veure que la mitjana de dies d’espera ha passat del seu punt més àlgid la primera setmana d’abril (81dies) a la dada més baixa en el tancament de l’any 2009 amb 42 dies de mitjana.

CONCEPTE DE LA LLISTA DE D’ESPERA

Eberhard Grosske ha explicat avui en roda de premsa que els centres municipals de serveis socials representen la primera porta d’entrada de totes aquelles persones que necessiten l’ajuda de l’administració per garantir la subsistència idònia dels seus nuclis familiars.

La forma en que es gestiona la demanda als centres de serveis socials és similar a la manera en que s’atén als centres de salut : es fa una primera diferenciació dels casos urgents i dels no urgents. Els casos urgents són atesos de forma immediata en el mateix moment i no passen a conformar llista d’espera. Es consideren casos urgents els següents: Persones sense accés a aliments / Persones sense accés a la vivenda / Persones en situació de maltractament o abandonament (especialment dones, infants i persones majors). La resta de casos són els que requereixen d’una feina social més profunda i són derivats als treballadors socials per a l’obertura del corresponent expedient, i són atesos per ordre d’entrada, conformant la llista d’espera.

MESURES IMPLEMENTADES

Arrel de la situació de crisi econòmica que va començar a mostrar els seus efectes socials a l’any 2008, la demanda d’ajuda als CMSS s’ha vist incrementada molt notablement. Naturalment, aquest augment de la demanda ha tingut un impacte sobre les llistes d’espera als centres municipals de serveis socials.

Per atendre aquesta llista d’espera i disminuir al màxim el nombre de dies, des de la Regidoria de Benestar Social es va posar en marxa el projecte “Obrint el Pas”, que consistia en la incorporació de 6 nous treballadors socials als centres municipals de serveis socials i la distribució rotativa dels mateixos, a fi d’optimitzar els recursos humans i proporcionar una atenció més ràpida i eficaç a les persones amb demanda d’ajuda. L’any 2010 està prevista la incorporació de 2 treballadors socials més que es sumen als 18 transferits des de la Conselleria d’Afers Socials per atendre fonamentalment els casos relacionats amb dependència. En total, respecte al 2008 el nombre de treballadors socials als CMSS haurà augmentat un 65%.

Grosske ha explicat que la intenció de la Regidoria de Benestar Social és continuar ampliant els recursos humans i modernitzant els processos d’atenció als usuaris, de manera que la mitjana de dies d’espera experimentin una tendència a la baixa fins aconseguir, o si més no apropar-se, a la llista d’espera zero.

AUGMENT DE DEMANDA ALS CMSS – CASOS NOUS OBERTS AL 2009

Cal posar en valor aquest descens de les llistes d’espera posant-lo en relació amb l’augment de demanda que han patit els centres municipals de serveis socials. En total, de gener a setembre s’han obert un total de 4795 nous expedients, un 30% més sobre el mateix període del 2008 (l’ncrement del 2008 respecte al 2007 va ser de només l 10%). Així doncs, es pot dir que amb una demanda més alta que mai el temps d’espera per a ser atès és més reduït que mai.

Amb aquest augment d’expedients nous oberts de gener a setembre del 2009, el total de casos treballats durant aquest període s’eleva a 8.387, que representa 1.443 expedients més que al mateix període del 2008, (40%). El número total de persones ateses al 2009 és de 24.053 mentre que al 2008 va ser de 20.067.

EL BLOC X PALMA PROPOSA QUE PALMA SIGUI DECLARADA CIUTAT LLIURE DE CIRCS AMB ANIMALS

El BLOC x Palma ha enviat aquesta setmana als diferents Grups Municipals que conformen l’equip de govern de l’Ajuntament de Palma una proposta de moció per declarar Palma com ciutat lliure de circs amb animals.

Es basen en la quantitat d’estudis que demostren que els animals són éssers dotats de sensibilitat no només física sinó també psíquica. A més de que els animals que s’exhibeixen solen viure en condicions no adequades per a ells i estan sotmesos a aprenentatges de comportaments antinaturals que moltes vegades es realitzen mitjançant la violència.

DARRER NÚMERO DE ‘FENT XARXA’ BUTLLETÍ MENSUAL DE COOPERACIÓ LOCAL

El Departament de Cooperació Local, amb el company Miquel Rosselló al capdavant, publica des del mes d’octubre de 2009 aquest butlletí electrònic per informar amb periodicitat mensual la ciutadania i les institucions de les seves notícies d’actualitat, activitats, agenda i convocatòries públiques de subvencions i ajudes als municipis.

Aquí tens el darrer número del mes de desembre del butlletí mensual Fent Xarxa núm. 3, el darrer com a Cooperació Local, ja que el proper serà com a Cooperació Local i Interior. Hi trobareu entre d’altres:

– La societat civil, membre actiu a les polítiques europees en temps de crisi
– Els municipis de llevant, creant una nova mancomunitat
– Visites d’obres subvencionades pel Pla d’obres i serveis/ Els municipis reforcen la seva tasca en matèria d’Agenda 21
– La 7a Assemblea de Batles i Batlesses carregada de propostes en benefici de la comunitat

Si vols accedir als números anteriors fes-ho fent clic aquí, a la pàgina web del Consell de Mallorca. A més, a la mateixa web podeu suscriurer-vos si voleu rebre el butlletí directament al vostre correu electrònic o fer-los aportacions, enviant un e-mail a fentxarxa@conselldemallorca.net

Finalment et convidem a conèixer el treball que porten a terme amb la implantació de ‘Agenda 21 Local’ . Però….què és això de l’Agenda 21 local?

L’Agenda 21 Local (A21L) es pot definir com una forma de planificació i gestió pública d’àmbit local basada en la participació ciutadana i orientada a la sostenibilitat ambiental i socioeconòmica. El mot “Agenda” remet al quadern on apuntem tot allò que tenim previst de realitzar, mentre que el nombre “21” es refereix al segle XXI i la paraula “local” indica que el municipi és l’àmbit territorial de referència. Per saber més fes clic aquí

EU ES SOLIDARITZA AMB EL POBLE HAITIÀ

Dos dies després del terratrèmol, els efectes del mateix s’han demostrat més que dramàtics, encara sense llum ni aigua corrent, i amb unes infraestructures, fruit de l’abandó del país per part de la comunitat internacional, que dificulta l’entrada de l’ajuda humanitària.

Els nivells de destrucció i el drama humà que pateix Haití s’explica per aquest abandó, segons EU, ja que bona part de la cooperació present al país abans de la catàstrofe es limitava, com en el cas espanyol, a suport a la formació dels cossos de seguretat. I la inseguretat és el que explica l’existència al país, emmarcats en els “casos blaus” de les NNUU, soldats i exèrcits de diferents països. La cooperació humanitària, en el cas espanyol, s’ha limitat fins a la data a la presència d’algunes ongs, com Assemblea de cooperació per la Pau (ACPP), Creu Roja i algunes congregacions religioses. Per això, tota ajuda és necessària, però també ho serà quan ningú no se’n recordi d’Haití.

Les institucions de les Illes, entre elles la Conselleria d’Afers Socials, mitjançant el seu departament de cooperació, ha anunciat l’enviament de diferents kits higiènics i sanitaris a través de l’ONG Apotecaris Solidaris, a més de la disposició de fins a 100.000 euros del centre logístic d’atenció a emergències i catàstrofes a Panamà, de l’Agència Espanyola de Cooperació, amb el qual es col·labora econòmicament.

IU CONVOCA UNA MARXA CONTRA LA CORRUPCIÓ DES DE SESEÑA A MADRID

El coordinador federal d’iU, Cayo Lara, va presentar ahir la ‘Marxa contra la corrupció’ que IU ha convocat per al proper 30 de gener, de Seseña (Toledo) fins a Madrid. Una mobilització que des d’IU volem que sigui “un toc d’atenció al conjunt de la ciutadania sobre un càncer que corromp la democràcia”.

Cal recordar que Seseña és el municipi el batle del qual, Manuel Fuentes (IU), ha estat atacat pel corrupte constructor Francisco Hernando “el Pocero” que ha interposat ja fins a 14 querelles (la majoria ja arxivades) contra ell i els regidors d’IU, que han lluitat contra les irregularitats en el desenvolupament.

Unes irregularitats que han estat presents en els anys de la “cultura del ladrillo” arreu de l’Estat, i molt especialment a Madrid (on està previst que acabi la marxa). Per a Lara, “hi ha dos problemes importantíssims al país en aquests moments: la crisi econòmica i la corrupció. I la darrera és més greu, si cal, perquè és un càncer que corromp la democràcia i allunya la gent de la vida política”.

AMÈRICA LLATINA ES QUEIXA PER LA UTILITZACIÓ DEL “BICENTENARI”

Davant la “utilització” del bicententari dels processos d’independència a Amèrica Llatina, i molt particularment per part de l’Estat Espanyol i de la Unió Europea, ja s’ha anunciat la constitució de la Comissió del Bicentenari dels Pobles d’Amèrica Llatina.
Intel·lectuals com Fernando Ramon Bossi, president de la Fundació Emancipació i director del portal ALBA, han afirmat que “que els latinoamericans i caribenys no aprofitem el Bicentenari per qüestionar els graus de dependència que encara mantenim amb les potències imperialistes és una idea d’Espanya, Estats Units i Anglaterra. Ells perceben amb claretat el “risc” que representa una celebració amb un profund contingut popular i patriòtic”.

Per això, s’ha llança la idea de crear una Comissió Bicentenària dels Pobles d’Amèrica Llatina, constituïda per organitzacions socials i polítiques compromeses amb la lluita per la definitiva independència i launitat latinoamericana i caribenya.

OBAMA CREA UN NOU IMPOSTS PER ALS BANCS

El president dels EUA va anunciar ahir la creació d’un nou imposts que gravi els bancs, beneficiaris de multimilionàries ajudes per “rescatar-los” de la crisi. Un gest que, més enllà del seu abast, ha de ser valorat positivament i considerat de justícia, i que altres països, com Espanya, haurien d’aplicar, amb el mateix argument que ha oferit Obama, i és que els bancs han obtingut el 2009, a pesar de la crisi, sucosos beneficis.

De fet, la injecció pública de diners ha servit, als Estats Units i a l’Estat espanyol, per afavorir una nova concentració del capital bancari, que en el nostre cas afecta també les caixes d’estalvi i a Balears, a Sa Nostra.

Imposts com aquests són més que necessaris perquè la crisi econòmica no la paguin els treballadors i les treballadores, que en el cas espanyol fins i tot hem de patir l’augment dels imposts indirectes com l’IVA, que paguen per igual rics i pobres.


LA BREGA DEL PP INVALIDA LES SEVES CRÍTIQUES AL GOVERN DE PACTE


Per a EU, les bregues del PP davant la visita dels seus màxims dirigents a nivell nacional aquest cap de setmana evidencien que les divisions internes que pateix el principal partit de l’oposició invaliden les seves constants crítiques al Pacte.

Cal tenir en compte que el PP utiliza com un dels seus principals arguments contra el Pacte la seva pluralitat, i el fet que siguin diversos partits que s’hagin unit per governar, adduint que les diferències entre ells dificulten l’acció de govern. No obstant, les divisions que han fet paleses aquests dies, amb el creuament de declaracions i lideratges contraposats de Delgado, Rodríguez, Bauzá (per esmentar-ne només alguns d’ells) demostren que hi ha gairebé més PPs que partits del Pacte.

De fet, el PP s’hauria d’interrogar, segons el coordinador d’EU, David Abril, perquè cap partit no va voler pactar amb ells el 2007, i encara no han fet ni aquesta reflexió, ni sembla que avancin en el necessari reconeixement dels seus errors durant l’anterior legislatura, molts d’ells en forma de corrupció política.

BENESTAR SOCIAL: LES LLISTES D’ESPERA ALS CENTRES MUNICIPALS DE SERVEIS DEVALLEN UN 48% AL LLARG DEL 2009

L’increment de recursos humans als CMSS fa possible aquesta disminució del temps d’espera, tot i l’augment de la demanda provocada pel tsunami social anunciat pel Regidor de L’Àrea de Benestar Social, Participació i Cultura de l’Ajuntament de Palma, Eberhard Grosske.

Aquesta gràfica correspon a la mitjana de dies d’espera a la que els usuaris estan sotmesos per rebre atenció dels centres municipals de serveis socials. Així, es pot veure que la mitjana de dies d’espera ha passat del seu punt més àlgid la primera setmana d’abril (81dies) a la dada més baixa en el tancament de l’any 2009 amb 42 dies de mitjana.

CONCEPTE DE LA LLISTA DE D’ESPERA

Eberhard Grosske ha explicat avui en roda de premsa que els centres municipals de serveis socials representen la primera porta d’entrada de totes aquelles persones que necessiten l’ajuda de l’administració per garantir la subsistència idònia dels seus nuclis familiars.

La forma en que es gestiona la demanda als centres de serveis socials és similar a la manera en que s’atén als centres de salut : es fa una primera diferenciació dels casos urgents i dels no urgents. Els casos urgents són atesos de forma immediata en el mateix moment i no passen a conformar llista d’espera. Es consideren casos urgents els següents: Persones sense accés a aliments / Persones sense accés a la vivenda / Persones en situació de maltractament o abandonament (especialment dones, infants i persones majors). La resta de casos són els que requereixen d’una feina social més profunda i són derivats als treballadors socials per a l’obertura del corresponent expedient, i són atesos per ordre d’entrada, conformant la llista d’espera.

MESURES IMPLEMENTADES

Arrel de la situació de crisi econòmica que va començar a mostrar els seus efectes socials a l’any 2008, la demanda d’ajuda als CMSS s’ha vist incrementada molt notablement. Naturalment, aquest augment de la demanda ha tingut un impacte sobre les llistes d’espera als centres municipals de serveis socials.

Per atendre aquesta llista d’espera i disminuir al màxim el nombre de dies, des de la Regidoria de Benestar Social es va posar en marxa el projecte “Obrint el Pas”, que consistia en la incorporació de 6 nous treballadors socials als centres municipals de serveis socials i la distribució rotativa dels mateixos, a fi d’optimitzar els recursos humans i proporcionar una atenció més ràpida i eficaç a les persones amb demanda d’ajuda. L’any 2010 està prevista la incorporació de 2 treballadors socials més que es sumen als 18 transferits des de la Conselleria d’Afers Socials per atendre fonamentalment els casos relacionats amb dependència. En total, respecte al 2008 el nombre de treballadors socials als CMSS haurà augmentat un 65%.

Grosske ha explicat que la intenció de la Regidoria de Benestar Social és continuar ampliant els recursos humans i modernitzant els processos d’atenció als usuaris, de manera que la mitjana de dies d’espera experimentin una tendència a la baixa fins aconseguir, o si més no apropar-se, a la llista d’espera zero.

AUGMENT DE DEMANDA ALS CMSS – CASOS NOUS OBERTS AL 2009

Cal posar en valor aquest descens de les llistes d’espera posant-lo en relació amb l’augment de demanda que han patit els centres municipals de serveis socials. En total, de gener a setembre s’han obert un total de 4795 nous expedients, un 30% més sobre el mateix període del 2008 (l’ncrement del 2008 respecte al 2007 va ser de només l 10%). Així doncs, es pot dir que amb una demanda més alta que mai el temps d’espera per a ser atès és més reduït que mai.

Amb aquest augment d’expedients nous oberts de gener a setembre del 2009, el total de casos treballats durant aquest període s’eleva a 8.387, que representa 1.443 expedients més que al mateix període del 2008, (40%). El número total de persones ateses al 2009 és de 24.053 mentre que al 2008 va ser de 20.067.

EL BLOC X PALMA PROPOSA QUE PALMA SIGUI DECLARADA CIUTAT LLIURE DE CIRCS AMB ANIMALS

El BLOC x Palma ha enviat aquesta setmana als diferents Grups Municipals que conformen l’equip de govern de l’Ajuntament de Palma una proposta de moció per declarar Palma com ciutat lliure de circs amb animals.

Es basen en la quantitat d’estudis que demostren que els animals són éssers dotats de sensibilitat no només física sinó també psíquica. A més de que els animals que s’exhibeixen solen viure en condicions no adequades per a ells i estan sotmesos a aprenentatges de comportaments antinaturals que moltes vegades es realitzen mitjançant la violència.

DARRER NÚMERO DE ‘FENT XARXA’ BUTLLETÍ MENSUAL DE COOPERACIÓ LOCAL

El Departament de Cooperació Local, amb el company Miquel Rosselló al capdavant, publica des del mes d’octubre de 2009 aquest butlletí electrònic per informar amb periodicitat mensual la ciutadania i les institucions de les seves notícies d’actualitat, activitats, agenda i convocatòries públiques de subvencions i ajudes als municipis.

Aquí tens el darrer número del mes de desembre del butlletí mensual Fent Xarxa núm. 3, el darrer com a Cooperació Local, ja que el proper serà com a Cooperació Local i Interior. Hi trobareu entre d’altres:

– La societat civil, membre actiu a les polítiques europees en temps de crisi
– Els municipis de llevant, creant una nova mancomunitat
– Visites d’obres subvencionades pel Pla d’obres i serveis/ Els municipis reforcen la seva tasca en matèria d’Agenda 21
– La 7a Assemblea de Batles i Batlesses carregada de propostes en benefici de la comunitat

Si vols accedir als números anteriors fes-ho fent clic aquí, a la pàgina web del Consell de Mallorca. A més, a la mateixa web podeu suscriurer-vos si voleu rebre el butlletí directament al vostre correu electrònic o fer-los aportacions, enviant un e-mail a fentxarxa@conselldemallorca.net

Finalment et convidem a conèixer el treball que porten a terme amb la implantació de ‘Agenda 21 Local’ . Però….què és això de l’Agenda 21 local?

L’Agenda 21 Local (A21L) es pot definir com una forma de planificació i gestió pública d’àmbit local basada en la participació ciutadana i orientada a la sostenibilitat ambiental i socioeconòmica. El mot “Agenda” remet al quadern on apuntem tot allò que tenim previst de realitzar, mentre que el nombre “21” es refereix al segle XXI i la paraula “local” indica que el municipi és l’àmbit territorial de referència. Per saber més fes clic aquí

EU ES SOLIDARITZA AMB EL POBLE HAITIÀ

Dos dies després del terratrèmol, els efectes del mateix s’han demostrat més que dramàtics, encara sense llum ni aigua corrent, i amb unes infraestructures, fruit de l’abandó del país per part de la comunitat internacional, que dificulta l’entrada de l’ajuda humanitària.

Els nivells de destrucció i el drama humà que pateix Haití s’explica per aquest abandó, segons EU, ja que bona part de la cooperació present al país abans de la catàstrofe es limitava, com en el cas espanyol, a suport a la formació dels cossos de seguretat. I la inseguretat és el que explica l’existència al país, emmarcats en els “casos blaus” de les NNUU, soldats i exèrcits de diferents països. La cooperació humanitària, en el cas espanyol, s’ha limitat fins a la data a la presència d’algunes ongs, com Assemblea de cooperació per la Pau (ACPP), Creu Roja i algunes congregacions religioses. Per això, tota ajuda és necessària, però també ho serà quan ningú no se’n recordi d’Haití.

Les institucions de les Illes, entre elles la Conselleria d’Afers Socials, mitjançant el seu departament de cooperació, ha anunciat l’enviament de diferents kits higiènics i sanitaris a través de l’ONG Apotecaris Solidaris, a més de la disposició de fins a 100.000 euros del centre logístic d’atenció a emergències i catàstrofes a Panamà, de l’Agència Espanyola de Cooperació, amb el qual es col·labora econòmicament.

IU CONVOCA UNA MARXA CONTRA LA CORRUPCIÓ DES DE SESEÑA A MADRID

El coordinador federal d’iU, Cayo Lara, va presentar ahir la ‘Marxa contra la corrupció’ que IU ha convocat per al proper 30 de gener, de Seseña (Toledo) fins a Madrid. Una mobilització que des d’IU volem que sigui “un toc d’atenció al conjunt de la ciutadania sobre un càncer que corromp la democràcia”.

Cal recordar que Seseña és el municipi el batle del qual, Manuel Fuentes (IU), ha estat atacat pel corrupte constructor Francisco Hernando “el Pocero” que ha interposat ja fins a 14 querelles (la majoria ja arxivades) contra ell i els regidors d’IU, que han lluitat contra les irregularitats en el desenvolupament.

Unes irregularitats que han estat presents en els anys de la “cultura del ladrillo” arreu de l’Estat, i molt especialment a Madrid (on està previst que acabi la marxa). Per a Lara, “hi ha dos problemes importantíssims al país en aquests moments: la crisi econòmica i la corrupció. I la darrera és més greu, si cal, perquè és un càncer que corromp la democràcia i allunya la gent de la vida política”.

AMÈRICA LLATINA ES QUEIXA PER LA UTILITZACIÓ DEL “BICENTENARI”

Davant la “utilització” del bicententari dels processos d’independència a Amèrica Llatina, i molt particularment per part de l’Estat Espanyol i de la Unió Europea, ja s’ha anunciat la constitució de la Comissió del Bicentenari dels Pobles d’Amèrica Llatina.
Intel·lectuals com Fernando Ramon Bossi, president de la Fundació Emancipació i director del portal ALBA, han afirmat que “que els latinoamericans i caribenys no aprofitem el Bicentenari per qüestionar els graus de dependència que encara mantenim amb les potències imperialistes és una idea d’Espanya, Estats Units i Anglaterra. Ells perceben amb claretat el “risc” que representa una celebració amb un profund contingut popular i patriòtic”.

Per això, s’ha llança la idea de crear una Comissió Bicentenària dels Pobles d’Amèrica Llatina, constituïda per organitzacions socials i polítiques compromeses amb la lluita per la definitiva independència i launitat latinoamericana i caribenya.

OBAMA CREA UN NOU IMPOSTS PER ALS BANCS

El president dels EUA va anunciar ahir la creació d’un nou imposts que gravi els bancs, beneficiaris de multimilionàries ajudes per “rescatar-los” de la crisi. Un gest que, més enllà del seu abast, ha de ser valorat positivament i considerat de justícia, i que altres països, com Espanya, haurien d’aplicar, amb el mateix argument que ha oferit Obama, i és que els bancs han obtingut el 2009, a pesar de la crisi, sucosos beneficis.

De fet, la injecció pública de diners ha servit, als Estats Units i a l’Estat espanyol, per afavorir una nova concentració del capital bancari, que en el nostre cas afecta també les caixes d’estalvi i a Balears, a Sa Nostra.

Imposts com aquests són més que necessaris perquè la crisi econòmica no la paguin els treballadors i les treballadores, que en el cas espanyol fins i tot hem de patir l’augment dels imposts indirectes com l’IVA, que paguen per igual rics i pobres.

Share This