font_grosske_050310La Regidoria de Participació  Ciutadana compleix així l’objectiu de dotar tots els barris de Palma d’òrgans de participació directa per a la ciutadania.

Un dels compromisos adquirits per a aquesta legislatura per la Regidoria de Participació Ciutadana era el de dotar durant a tota la ciutadania de Palma d’un consell de barri, a través dels qual poguessin participar activament en la millora del seu territori.

El Tinent de Batlessa i Regidor de l’Àrea de Benestar Social, Treball, Participació i Cultura, Eberhard Grosske, ha declarat avui en roda de premsa que aquest compromís es veurà complert dins aquest present any 2010. Concretament, ha explicat que només durant el primer trimestre de l’any s’hauran creat 15 consells de barri nous que es sumaran als 16 ja existents, i que per finals d’any hi ha la previsió de constituir-ne 17 més, de manera que tota la població de Palma quedi coberta i representada a algun d’aquests òrgans.

Grosske ha explicat també  que, finalitzat el mes de març la Regidoria de Participació  Ciutadana farà una pausa en la constitució de consells de barri, amb l’objectiu de preparar unes jornades participatives a on es consensuï el reglament que regirà i consolidarà el funcionament dels consells.

Finalitzat aquest mes de març, Palma comptarà ja amb 31 consells (veure annex) que engloben a un total de 50 barris i representen al 68% de tota la població de Palma (285.311persones). Grosske ha destacat que l’experiència i els resultats obtinguts a través dels consells de barri que ja estan en funcionament és molt positiva, no només per que els ciutadans tenen una línia d’interlocució directa, i dins del seu territori, amb l’Ajuntament, sinó fonamentalment perquè arrel dels consells, tot el teixit associatiu, tots els serveis i els diferents components del barri, treballen de manera conjunta i sumant esforços per a aconseguir millores per al seu entorn més proper.

Eixos del Consell de Barri:

Els consells de barri possibiliten als ciutadans i ciutadanes dels territoris que cobreixen, tres elements principals:

  1. Són una via d’informació directa de tot el que té a veure amb el barri (com estarà comunicat, quins serveis ofereix, com es gestiona l’aparcament, per exemple). A més ofereixen l’avantatge de que és l’administració la que es desplaça al territori, i no la ciutadania a l’administració.
  2. Representen un marc de trobada de totes les entitats i serveis que conformen el barri. D’aquesta manera es poden desenvolupar debats de caràcter global sobre el territori, analitzar conjuntament les necessitats del barri i consensuar actuacions, peticions i sugerències.
  3. Impulsen i fomenten el treball en xarxa de totes les entitats i serveis que conformen el barri, pel que es poden dur a terme activitats i tasques més complexes, plurals i globals que quan cada entitat treballa de forma separada.


Consells de Barri en Xifres:

  • Finalitzat el mes de març hi haurà 31 consells de barri constituïts.
  • Aquests 31 consells signifiquen un total de 50 barris representats.
  • El 68% de la població de Palma compta amb un consell de barri (285.311 persones)
  • A data d’avui han participat activament als consells de barri més de 100 entitats ciutadanes
  • La previsió per al 2010 és que es constitueixin 17 consells de barri més per a que tota la població de Palma compti amb un d’aquests òrgans de participació ciutadana.


mapa_barris_palma_2010

ANNEX _

LLISTAT DE CONSELLS DE BARRI FINS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2010

Pere Garau

Son Gotleu – Can Capes

Verge de Lluc – Son Rullán

Camp Redó – Cas Capiscol

Son Cladera

Polígon de Llevant

Camp d’en Serralta-Es Fortí

Son Gibert-Rafal Nou-Son Güells

Puig de Sant Pere

La Soledat

Son Espanolet-Son Cotoneret

Son Roca – Son Ximelis – Son Anglada

Son Rapinya-Son Peretó-Son Xigala

Son Dameto-Son Cotoner

Calatrava – la Seu – Montisión

Es Molinar

Son Ferriol

Secar de la Real

Establiments

Son Espanyol – Sa Garriga – Son Sardina

Can Pastilla

Bons Aires

Son Serra – La Vileta

Canamunt

Plaça de Toros

San Jordi

Son Oliva

La Indioteria –Son Castellò

Vivero- Ses Palmeres

Rafal Vell

Coll d’en Rabassa

Share This