El Consell de Mallorca ha subvencionat importants millores en la Casa Consistorial de Campos amb una inversió de 238.412 euros, mitjançant el Pla d’Obres i Serveis

campos_marc_2010L’ajuntament de Campos ja torna a tenir a disposició de la ciutadania les noves dependències de la Casa Consistorial de Campos en un espai més gran, modernitzat, on s’han suprimit les barreres arquitectòniques, com l’escala que hi havia just a l’entrada, amb nous despatxos per a poder atendre en millor condicions als ciutadans i ciutadanes i nous espais de feina i reunió.

Ho han pogut comprovar de primera mà Miquel Rosselló, conseller de Cooperació Local i Interior, i Joan Verger, director insular de Cooperació Local qui han visitat les noves instal·lacions acompanyats de Joan Juan, batle de Campos i el regidor Mateu Burguera.

Aquestes obres han estat subvencionades mitjançant el Pla d’Obres i Serveis, amb un conveni plurianual 2008 – 2009 on el Consell de Mallorca ha aportat 238.412 euros, un 70 % del pressupost total.

Per al 2010, també gràcies al Pla d’Obres i Serveis, es podran adquirir un camió per neteja viaria i un vehicle 4×4 per a la Policia Local. L’anterior camió ja havia quedat obsolet i el vehicle 4×4 permetrà patrullar en millors condicions zones com les de platja o rurals. De nou la subvenció aportada és del 70% del pressupost, 53.972 euros.

L’ajuntament de Campos té previst demanar un necessari canvi d’enllumenament públic del nucli coster de Sa Ràpita, on existeixen uns 1700 punts de llum per a la segona fase del Pla d’Obres i Serveis de 2010.

El departament de Cooperació Local i Interior del Consell de Mallorca convoca anualment el Pla d’Obres i Serveis amb la finalitat d’ assegurar la cooperació a les obres i serveis de competència municipal, mitjançant el finançament de les inversions que els distints ajuntaments de Mallorca consideren necessàries.

Share This