Durant els dies 12 i 13 de març ha tengut lloc a Palma un Seminari internacional sobre les ‘Perspectives Estratègiques per a l’Esquerra Europea’ i ‘Per què la crisi sembla afavorir a la dreta enlloc de a l’esquerra a Europa”.

Han estat unes jornades polítiques de primer nivell, organitzades per la Fundació Transform! Europe i la FIM, Fundación de Investigaciones Marxistas, on el PCIB, Partit Comunista de les Illes Balears ha jugat un important paper com a organitzador local. També han comptat amb el suport d’Esquerra Unida de les Illes Balears.

Hi ha participat representants de partits de l’esquerra alternativa que conformen el PIE (Partit de l’Esquerra Europea), una federació que comparteix grup parlamentari europeu, programa electoral, estratègies comunes i espais de debat.

A la web del PCIB (www.pcib.org) s’ha dedicat un espai especial a aquest seminari internacional, amb documentació, fotos, vídeos, etc. L’enllaç directe és: http://www.pcib.org/index.php?option=com_content&view=article&id=218:especial-seminari-internacional-de-lesquerra-europea-a-palma-de-mallorca-perspectivas-estrategicas-para-la-izquierda-europea&catid=35:pcib

Poc a poc, a mida que es vagin editant i publicant, es publicaran els enllaços als vídeos enregistrats de totes i cada una de les ponències d’aquest seminari.


 

foto_clausura_seminari

Share This