La coalició assenyala que les novetats sobre les investigacions del cas Voltor que afecten l’empresa SBT fan “més necessari que mai” impulsar la internalització del servei

logo-ib3El BLOC per Mallorca considera que és urgent que la direcció de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (IB3) i el Govern de les Illes Balears accelerin el procés per complir el compromís de dotar l’ens públic d’una plantilla d’informatius pròpia. Aquest compromís està arreplegat en el contracte programa signat recentment entre el Govern i l’EPRTVIB.

Els partits que integren la coalició d’esquerres, nacionalista i ecologista assenyalen que les novetats sobre les investigacions judicials vinculades a l’operació Voltor, que afecten a l’empresa concessionària dels serveis informatius de la radiotelevisió pública, SBT, fan més necessari que mai impulsar el procés d’internalització d’aquest servei. Des del BLOC per Mallorca consideren que la gestió del pressupost d’IB3 ha de ser, a més d’eficient, absolutament transparent i ha de quedar lliure qualsevol sospita d’irregularitats.

Segons el contracte programa, i amb l’objectiu “d’avançar en la millora del el sistema funcional dels serveis informatius i per garantir que els continguts informatius quedin sota la responsabilitat directa de personal de l’ens”, l’EPRTVIB i el Govern han d’iniciar un procés per dotar l’ens d’una plantilla d’informatius pròpia, en un termini màxim de sis mesos, a través d’una “convocatòria pública per a la cobertura dels llocs de feina esmentats en règim de contractació laboral fixa, d’acord amb els principis constitucionals d’igualtat, de capacitat i de mèrit que informen l’accés a la ocupació pública”.

La formació recorda que l’opinió majoritària entre els professionals del sector és que una radiotelevisió amb una estructura pròpia capaç d’elaborar els informatius és el model que garanteix l’eficiència i la professionalitat d’aquest servei, absolutament troncal en uns mitjans comunicació públics.

Share This