logo_afers_socials_caibAlerten de les conseqüències educatives, socials i per a la salut dels menors que viuen a llars afectats per la recessió econòmica

“Els infants i els adolescents són els grans patidors i els grans silenciats de la crisi econòmica”. Aquesta frase, pronunciada per Antoni Bennàssar, director de l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor de la CAIB durant la inauguració de la Jornada Acadèmica “Els drets del menor davant la crisis econòmica”, és la conclusió a la qual han arribat tots els experts que participen avui a la UIB a la jornada esmentada.

Tant la consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració, Fina Santiago, com Antoni Bennàssar han coincidit a dir que els menors pateixen amb especial virulència les conseqüències de la recessió degut, entre altres factors, a la “dependència econòmica, social i emocional” que presenten respecte dels seus progenitors, com ha assegurat la consellera, o al fet que es tracta d’un col•lectiu que, “al no tenir dret a vot, no conformen un grup de pressió”, com ha dit Bennàssar.

Santiago ha recordat que la Conselleria ha posat en marxa les ajudes d’urgència social per donar suport a les famílies més afectades per la crisis econòmica, i que més d’un 87% de les concedides durant l’any 2009 foren destinades a famílies amb fills; en concret, un 32% eren famílies formades per un adult amb infants al seu càrrec.

Share This