logo_afers_socials_caibLa consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració, Fina Santiago, va assistir a la reunió de la IV Conferència Sectorial d’Igualtat, que va tenir lloc a Madrid i va reunir la ministra Bibiana Aído i les responsables de polítiques d’igualtat de les comunitats autònomes.


La consellera va donar el seu suport a la proposta del Ministeri de destinar 1,5 milions d’euros del Fons d’igualtat —dotat amb 5 milions d’euros— a l’atenció dels infants afectats per casos de violència masclista.


El repartiment de l’esmentat Fons de 5 milions d’euros entre les comunitats autònomes va ser aprovat per majoria de les comunitats presents, amb catorze vots a favor —entre els quals, el de les Illes Balears—, dos en contra i una abstenció.


Segons Santiago, en el repartiment de fons estatals per a l’assistència integral a víctimes de violència de gènere “s’ha considerat prioritari” l’atenció a la població jove i els menors que han patit les seves conseqüències», cosa que ha afavorit a les Balears pel pes d’aquest col•lectiu al conjunt de la població.


Com a resultat d’aquest criteri en el repartiment, l’arxipèlag comptarà amb 10.000 euros més en relació al 2009, amb la qual cosa assolirà prop de 219.000 euros. 
Aquests fons es destinaran a les Illes, entre d’altres temes, al manteniment del servei d’ajuda psicològica a menors.


Altres temes estudiats van ser les actuacions en el marc de la presidència espanyola de la Unió Europea, que, segons Aído, està centrada en la lluita per la recuperació econòmica, “l’impuls d’un nou model de creixement sostenible basat en la innovació i en la creació d’ocupació de qualitat, que tengui en compte les dones”.


Igualment, durant la reunió de la Conferència Sectorial, la ministra informà les responsables d’igualtat sobre la campanya institucional de sensibilització i conscienciació contra la violència masclista “Treu targeta vermella al maltractador”, la qual definí com “una campanya que anima a unir les nostres veus per dir als maltractadors que a la nostra societat no hi ha lloc per a ells i la seva violència”.

Share This