logo_euib.jpglogo_proces.bmp

Benvolgudes, benvolguts,

Com sabeu, fa poc més d’un any a  Esquerra Unida vàrem celebrar una Assemblea a la qual vàrem aprovar com una de les prioritats polítiques l’apertura d’un Procés Constituent de l’Esquerra Alternativa i Verda, un procés partitipatiu que havia de concloure aquesta primavera amb la celebració d’una Assemblea Constituent que donarà lloc a una nova força renovada de l’esquerra transformadora que tots i totes desitjam, amb capacitat d’influència social i d’incidència en les polítiques de canvi al conjunt de les Illes Balears.

Durant el mes de maig es celebraran Assemblees insulars obertes, a les quals hi podran participar tant els afiliats i simpatitzants a EU, així com totes les persones adscrites al procés, en peu d’igualtat, d’acord amb el següent calendari:

Assemblea de Mallorca: 15 de maig

Assemblea de Menorca: 22 de maig

Assemblea d’Eivissa i Formentera: 15 de maig

L’Assemblea interinsular es celebrarà dia 5 de juny, per a la qual cosa rebreu la corresponent convocatòria, així com la confirmació del lloc on es celebrin les Assemblees insulars. Recordau que els censos de participació els podeu consultar a les seus de les respectives organitzacions insulars, i que teniu fins a 10 dies abans de les assemblees insulars per a reclamar al respecte.

També us recordam que els documents i les normes i calendari complets de l’Assemblea els podeu trobar tant al Web d’Esquerra Unida www.euib.org com al del procés constituent http://procesconstituent.blogspot.com i us seran enviats al vostre correu electrònic.

Si algú de vosaltres no disposa de correu electrònic pot cridar al 971724488 i se vos farà arribar en paper, o bé podeu passar pel local i recollir-los. El local és obert de dilluns a divendres de 9h a 15h i de 17h a 20h. Divendres horabaixa tancat.

Podeu presentar esmenes per escrit fins a 5 dies abans de les Assemblees insulars, que podeu fer arribar al correu electrònic procesconstituent@gmail.com o bé directament al local d’Esquerra Unida.

Sense altra cosa que convidar-vos a participar activament en la configuració d’aquesta esquerra necessària, rebeu una salutació afectuosa, salut i socialisme,

David Abril, Coordinador d’Esquerra Unida Illes Balears

Share This