Albert Aguilera elegit portaveu d’EAiV: ‘S’han acabat els projectes personals, el partit és més propici que mai a la participació col·lectiva i representa altra manera de fer política molt més participativa i transparent’


Avui s’ha celebrat a Palma l’Assemblea Constituent de l’Esquerra Alternativa i Verda amb 66 delegats i delegades convocats, un 90’9 % dels quals s’han acreditat i amb la participació de 50 persones en qualitat de convidats.

Han estat presents també com a convidats una delegació de la direcció d’IU Federal Miquel Reneses, secretari d’organització així com el senador Josep Nuet en representació de la delegació d’Esquerra Unida i Alternativa de Catalunya.

logo_provisional_eaiv-euLA CAMPANYA DE RECOLLIDA DE SIGNATURES, LA CELEBRACIÓ D’ACTES, L’EXPLICACIÓ DE LES MESURES ALTERNATIVES A LA CRISI: PRIORITAT ABSOLUTA DE L’ACCIÓ POLÍTICA D’EAIV

Emylse Mas, que ha exposat l’informe politic i que ha estat aprovat per unanimitat ha fet èmfasi en les que seran els eixos polítics de la formació ‘Nosaltres, l’Esquerra Alternativa i Verda, estam aquí per dir que les  “exigències del mercat”, no són més que les exigències d’unes corporacions que controlen els mercats financers utilitzant mecanismes especulatius, que tenen capacitat per desestabilitzar economies nacionals i que controlen mitjans de comunicació de masses i sectors estratègics de la producció. El Club Bilderberg, reunit aquests dies a Sitges, no és més que una petita expressió d’aquestes corporacions i d’aquests centres de poder.

Per a la nova EaiV dir que ‘les receptes neolliberals imposades des de Bruxel.les són les úniques possibles per combatre la crisi’ és una falsedat i una perversió democràtica. Aquesta crisi econòmica no és més que un episodi més de l’eterna lluita entre els febles i els poderosos, entre la majoria de la societat i els que, tot i ser una petita minoria, controlen la majoria de les palanques del poder. Des de l’Esquerra Alternativa i Verda es vol afrontar la crisi econòmica des d’una perspectiva solidària i sostenible, impulsant reformes en profunditat del sistema fiscal i financer. La batalla contra el neoliberalisme es juga a l’Estat i a Europa i això demostra la impossibilitat de ser d’esquerra transformadora d’una manera eficaç i coherent  sense aconseguir allò que està clarament explícit en el manifest de convocatòria del nostre procés constituent: tenir lligams federals amb l’Estat i projecció política orgànica cap a Europa.

En qualsevol cas, en sortir d’aquesta Assemblea, la tasca més important que escometran els delegats i delegades, els convidats i convidades i el conjunt de l’organització és donar-li continuïtat i dur a terme la campanya sobre la crisi aprovada recentment per Esquerra Unida i per IU Federal amb un objectiu fonamental, mobilitzar la ciutadania i armar-la ideològicament i políticament per respondre a les agressions de què està sent objecte.

Per tant, la campanya de recollida de signatures, la celebració d’actes, l’explicació de les mesures alternatives en una prioritat absoluta de l’acció política d’EAiV i donaran suport a les mobilitzacions sindicals convocades i que es puguin convocar sobre aquesta qüestió.

OCTUBRE: SEGONA FASE DE L’ASSEMBLEA CONSTITUENT

S’ha acordat celebrar una segona fase de l’Assemblea el mes d’Octubre per aprovar un manifest politic i electoral. En aquesta assemblea d’Octubre s’incorporaran de manera plena les organitzacions de Menorca Eivissa i Formentera que avui han  participat amb una delegació simbòlica.

A l’horabaixa l’Assemblea d’EaiV ha procedit a la votació global dels documents de tesis polítiques i Estatuts, la determinació nom del nou subjecte polític que finalment ha estat ‘Esquerra Alternativa i Verda.

Així mateix s’ha procedit a  l’elecció al si de la nova direcció de Albert Aguilera com la  persona que, en nom de Mallorca, ha de formar part de la coordinació col.legiada que estarà funcional fins a l’Assemblea d’Octubre.

Aquesta coordinació col.legiada es completarà amb una persona designada per Menorca i un altra per Eivissa i Formentera

A l’assemblea constituent celebrada avui a Palma, s’ha escollit un Consell Polític Interinsular que dirigirà la formació d’una manera ‘molt més col·legiada’en paraules d’Aguilera.  

«S’han acabat els projectes personals», ha incidit Aguilera, per a qui el partit és més propici que mai a «la participació col·lectiva» i representa «altra manera de fer política molt més participativa» i «transparent».

En aquesta línia, el representant de Esquerra Alternativa i Verda ha anunciat que el pròxim octubre seran triats en un procés de primàries els candidats per a les eleccions locals i autonòmiques de 2011.            

«Si torna a governar la dreta no serà per que nosaltres no hàgim treballat per la unitat», ha recalcat.

En quant als càrrecs públics ostentats per persones que han abandonat Esquerra Unida, Marisol Ramírez ha presentat en Plenari la següent resolució política que ha estat votada per la pràctica totalitat dels delegats i delegades, és la següent:

RESOLUCIÓ APROVADA SOBRE ELS CÀRRECS PÚBLICS OSTENTATS PER PERSONES QUE HAN ABANDONAT ESQUERRA UNIDA

Les persones escindides han deixat de pertànyer per iniciativa pròpia a EU dels Illes. Els càrrecs públics que algunes d’aquestes persones ostenten ara per ara en les institucions de Balears són el fruit de decisions adoptades pels òrgans d’ Esquerra Unida i per tant, aquests són sobirans per a resoldre el seu futur.     

Des d’aquesta posició inqüestionable i que comparteixen tots els partits sense excepció, EU, en un gest sense precedents, està disposada a no reclamar la dimissió d’ aquests càrrecs amb l’únic objectiu de no perjudicar la gestió institucional en una situació de crisi econòmica i a pocs mesos de la convocatòria d’eleccions.    

No obstant això, aquesta assemblea reclama la restitució dels drets de l’organització en els següents aspectes:        

– La dimissió o cessament dels càrrecs que van correspondre a Esquerra Unida en els grups institucionals (càrrecs que res tenen a veure amb la gestió governamental) i la seva substitució per les persones que EU designi.    
– el reconeixement del dret a administrar els recursos econòmics assignats als grups institucionals en els termes acordats a principis de legislatura.            
– que no es produeixin cessaments de càrrecs institucionals en el govern que mantenen la seva afiliació a EU sense comptar amb el consens de la nostra organització en el marc del Bloc per Mallorca.   
– que la gestió portada a terme per aquests càrrecs respecti els eixos programàtics acordats en el seu moment i les decisions adoptades per consens entre els partits integrants del Bloc.            

En cas que de no donar-se cap dels supòsits enumerats anteriorment, aquesta Assemblea Constituent de l’Esquerra Alternativa i Verda mandata a la nova direcció modificar aquesta posició i a reclamar la dimissió dels càrrecs públics escindits de l’organització; conseqüentment, aquestes persones haurien de ser considerades tránsfugues donat el cas que aquesta dimissió no es formalitzi.

Share This