bloc_noltros_siEl Bloc per Mallorca ha jugat un paper essencial en la derrota dels governs del PP a les eleccions del 2007 tant al conjunt de la Comunitat  com a l’illa d Mallorca i a molts d’Ajuntaments.A més, el Bloc per Mallorca no només va suposar un intent de rendabilitzar els vots progressistes; també va suposar un intent d’articular entorn a programes concrets cultures diverses dins l’àmbit de l’esquerra des del respecte mutu i fent de la pluralitat un factor d’enriquiment i no d’enfrontament.

L’acord del PSM és, en aquest sentit, un retrocés polític i una bona notícia per al PP i  la seva aspiració de reprendre les polítiques clientelars antisocials i depredadores del territori.

En aquest sentit, EAiV-EU redoblarà els seus esforcos a cadescuna de les Illes per evitar que això es produeixi i per dificultar el gir cap a les polítiques neoliberals donat pel govern central. Sempre posant els interessos generals per damunt dels interessos de partit i sempre amb la ma estesa per arribar a acords pre i post electorals que puguin redundar en  benefici de la ciutadania que volem representar

Després de l’orientació manifestada per PSM en els darrers dies, que qüestiona la reedició del Bloc per Mallorca, des d’EU consideram que hi ha més elements positius i objectius per reeditar el Bloc que per no fer-lo. Les raons “de partit” són legítmes, però resta pendent una avaluació seriosa i col•lectiva, i un debat compartit i sincer sobre allò que ha anat bé i no tan bé al Bloc i, a partir d’aquí, prendre decisions cap al 2011.

Esperam i confiam en què en el seu propi procés de refexió interna, el PSM reconsideri la reedició del Bloc el 2011, com una coalició electoral necessària, que aglutini el conjunt de l’esquerra alternativa, nacionalista i ecologista de Mallorca el 2011.

La no-reedició del Bloc el 2011, a més de fragmentar el vot de l’esquerra, deixaria la porta oberta a les majories de centre-dreta, i aportaria confusió als votants del Bloc, que més enllà de les opcions partidistes varen confiar en la coalició com un instrument útil d’incidència i de canvi.


Des d’EAiV-EU ens reiteram en la nostra polítca d’aliances unitària, que en temps de fort bipartdisme i de crisi de la política, és més necessària que mai. I seguirem treballant per obrir portes i tendir ponts perquè aquesta unitat sigui possible, des de la unitat d’acció i la coincidència programàtica.

Share This